На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације суспендованих честица а на мерном месту Градски парк је у 8:00h измерено 907,58 SO2  μg/m3