На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 0
8.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације SO2  на мерним станицама са државне мреже мерних места на територији града Бора. 
Регисровано је  прекорачење концентрације суспендованих честица на мерној станици Градски парк u 18:00-55,79 μg/m3