На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк у 09:оо и исто је износило 382.22 ug.m-3.
 
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст