Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 07.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernim stanicama na teritoriji grada Bora.

Registrovano je i prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica PM 10 na mernoj stanici Gradski park 19:00h – 64,58 μg/m3.