На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације SO2 на мерним станицама на територији града Бора.

Регистровано је и прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ 10 на мерној станици Градски парк 19:00h – 64,58 μg/m3.