Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 06.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova evidentirano je satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernoj stanici Gradski park u 00:00h – 624,29 μg/m3 i mernoj stanici Slatina u 05:00h – 456,25 μg/m3 i 06:00h – 372,45 μg/m3.

Registrovano je i prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica PM 10 na mernoj stanici Gradski park u 00:00h – 58,7 μg/m3 i 19:00h – 79,97 μg/m3 i u 19:00h – 66,19 μg/m3 veličine PM2,5