На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мернoj станици Градски парк у 00:00h – 624,29 μg/m3 и мерној станици Слатина у 05:00h – 456,25 μg/m3 и 06:00h – 372,45 μg/m3.

Регистровано је и прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ 10 на мерној станици Градски парк у 00:00h – 58,7 μg/m3 и 19:00h – 79,97 μg/m3 и у 19:00h – 66,19 μg/m3 величине ПМ2,5