На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концентрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

Промени величину фонта
Контраст