На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк  и Институт.

  Кривељ Г.Парк Брезоник Институт
2020-08-06 05:00:00 4.09 1204.64 11.03 23.28
2020-08-06 06:00:00 6.6 1590.8 8.28 27.68
2020-08-06 07:00:00 5.56 584.55 7.98 24.95
2020-08-06 08:00:00 4.39 669.23 7.69 20.78
2020-08-06 09:00:00 5.05 1038.55 8.17 22.55
2020-08-06 10:00:00 2.24 667.72 7.32 24.01
2020-08-06 20:00:00 1.78 36.13 5.3 616.39
2020-08-06 22:00:00 7.59 953.85 6.9 30.42
2020-08-06 23:00:00 5.8 1367.5 6.3 18.93

 

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

2020-08-06 13:00:00 69.01 14.1
2020-08-06 17:00:00 52.5 11.4
2020-08-06 22:00:00 71.79 23.04
2020-08-06 23:00:00 51.67 17.95
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст