Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 05.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova evidentirano je satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernoj stanici Brezonik u 09:00-571.18 μg/m3 , Gradski park u 9:00 – 553,45μg/m3 i Institut u 9:00 – 404,72  μg/m3, u 22:00 – 375,45μg/m3 i 23:00 – 370,61μg/m3
Nije regisrovano prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica na mernoj stanici Gradski park.