На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мернoj станици Брезоник у 09:00-571.18 μg/m3 , Градски парк у 9:00 – 553,45μg/m3 и Институт у 9:00 – 404,72  μg/m3, у 22:00 – 375,45μg/m3 и 23:00 – 370,61μg/m3
Није регисровано прекорачење концентрације суспендованих честица на мерној станици Градски парк.