На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк
Промени величину фонта
Контраст