На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.12.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације SO2.
 
Регистровано је прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ 10 на мерној станици Градски парк у 19:00- 58,25μg/m3.