На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан
01.12.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано
сатно прекорачење концетрације SO2.
 
Регистровано је прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ 10 на мерној станици Градски парк у 18:00- 85,43μg/m3 и 20:00- 57,62-μg/m3.