На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида  ни на једном мерном месту на територији града Бора.
Такође, у истом периоду није било прекорачења концентрације суспендованих честица на мм Градски парк.
Промени величину фонта
Контраст