На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 1.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк
 
  Г.Парк  Кривељ
020-04-01 06:00:00 469.74 45.65   
2020-04-01 08:00:00 319.69 7.36
2020-04-01 10:00:00 466.36 7.79
2020-04-01 12:00:00 1261.07 7.18
2020-04-01 13:00:00 919.57 7.32
2020-04-01 14:00:00 457.9 6.55
2020-04-01 15:00:00 1645.92 6.32
2020-04-01 16:00:00 849.89 7.01
2020-04-01 17:00:00 1146.44 7.16
2020-04-01 18:00:00 681.38 6.73
2020-04-01 19:00:00 394.92 6.52
2020-04-01 20:00:00 741.88 6.99
2020-04-01 21:00:00 672.43 7.62
2020-04-01 22:00:00 434.58 7.12
2020-04-01 23:00:00 335.83 7.44

У истом периоду није било прекоарачења концентрација суспендованих честица.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст