На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није било прекорачења евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски парк.

Промени величину фонта
Контраст