На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида нa следећим мерним местима:

 
                           
         Insti.      G.Park    
2020-07-15 07:00:00 6    781.18 84.19 468.31  
2020-07-15 08:00:00 129.95 319.23 59.58 1958.09  
2020-07-15 09:00:00 236.12 43.7 46.68 82.72  
2020-07-15 10:00:00 104.01 24.33 41.31 22  
2020-07-15 11:00:00 14.09 21.22 36.17 87.6  
2020-07-15 12:00:00 7.66 16.87 36.09 1689.1  
2020-07-15 13:00:00 14.72 15.92 34.15 31.45  
2020-07-15 14:00:00 33.44 15.4 39.05 11.7  
2020-07-15 15:00:00 25.09 14.49 41.12 11.71  
2020-07-15 16:00:00 8.27 13.28 41.56 493.51  
2020-07-15 17:00:00 6.3 13.66 44.64 24.31  
2020-07-15 18:00:00 5.25 15.27 33.38 232.12  
2020-07-15 19:00:00 5.45 15.04 40.58 181.49  
2020-07-15 20:00:00 5.53 468.13 39.89 15.2

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.   

 
 
2020-07-15 07:00:00 89.35 34.77
2020-07-15 08:00:00 135.16 52.64
2020-07-15 09:00:00 56.84 21.08
2020-07-15 10:00:00 50.87 19.21
2020-07-15 11:00:00 87.88 28
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст