Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 10.11.2019

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 10.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije suspendovanih čestica a na mernom mestu Gradski park je u 6:00 izmererno 63,14 SO2  μg/m3 i 50,25 μg/m3

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 09.11.2019

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 09.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije suspendovanih čestica a na mernom mestu Gradski park je u 8:00h izmereno 907,58 SO2  μg/m3

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 08.11.2019

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 0
8.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije SO2  na mernim stanicama sa državne mreže mernih mesta na teritoriji grada Bora. 
Regisrovano je  prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica na mernoj stanici Gradski park u 18:00-55,79 μg/m3 

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 07.11.2019

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 07.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernim stanicama na teritoriji grada Bora.

Registrovano je i prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica PM 10 na mernoj stanici Gradski park 19:00h – 64,58 μg/m3.

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 06.11.2019

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 06.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova evidentirano je satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernoj stanici Gradski park u 00:00h – 624,29 μg/m3 i mernoj stanici Slatina u 05:00h – 456,25 μg/m3 i 06:00h – 372,45 μg/m3.

Registrovano je i prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica PM 10 na mernoj stanici Gradski park u 00:00h – 58,7 μg/m3 i 19:00h – 79,97 μg/m3 i u 19:00h – 66,19 μg/m3 veličine PM2,5