На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.10.2019. године у периоду од 00:00h до 23:59h установљено је прекорачење у концентрацији SО2:

  • на мерној станици у Градском парку у 8h износила је 692,86 μг/m3
  • на мерној станици у Брезонику у 9h износила је 668,50 μг/m3
  • на мерној станици у Слатини у 9h износила је 397,31 μг/m3 у 17h износила је 478,99 μг/m3

Такође, евидентирано је прекорачење у концентрацијама суспендованих честица PM 10, на мерној станици Градски парк у 9h -71,44 μг/m3 и у 18h- 97,26 μг/m3