Дневни извештај o квалитету ваздуха 28.05.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није било прекорачења евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида.
 
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења суспендованих честица  на мерном месту Градски парк.

Дневни извештај o квалитету ваздуха 27.05.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.05.2020. године у периоду од 00:00 до 23:59 часова није било евидентирано сатно прекорачење концентрације сумпор-диоксида.

Током истог периода нису евидентирана прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

Дневни извештај o квалитету ваздуха 26.05.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није било прекорачења евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида.
 
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

Дневни извештај o квалитету ваздуха 25.05.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

Дневни извештај o квалитету ваздуха 24.05.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.