Дневни извештај o квалитету ваздуха 11.11.2019

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.11.2019.године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je сатно прекорачење концетрације SO2 на мернoj станици Градски парк у 09:00-627,12μg/m3 и мерној станици Инстут у 09:00-768,68μg/m3

Дневни извештај o квалитету ваздуха 10.11.2019

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације суспендованих честица а на мерном месту Градски парк је у 6:00 измерерно 63,14 SO2  μg/m3 и 50,25 μg/m3

Дневни извештај o квалитету ваздуха 09.11.2019

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације суспендованих честица а на мерном месту Градски парк је у 8:00h измерено 907,58 SO2  μg/m3

Дневни извештај o квалитету ваздуха 08.11.2019

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 0
8.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације SO2  на мерним станицама са државне мреже мерних места на територији града Бора. 
Регисровано је  прекорачење концентрације суспендованих честица на мерној станици Градски парк u 18:00-55,79 μg/m3 

Дневни извештај o квалитету ваздуха 07.11.2019

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.11.2019. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације SO2 на мерним станицама на територији града Бора.

Регистровано је и прекорачење концентрације суспендованих честица ПМ 10 на мерној станици Градски парк 19:00h – 64,58 μg/m3.