Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 02.04.2020

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 2.04.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova je evidentirano satno prekoračenje koncetracije  sumpordioksida na mm G.Park.

Gradski Park          
2020-04-02 00:00:00 6.69 5.02 31.05 425.78 17.34
2020-04-02 01:00:00 6.01 4.68 32.08 289.96 18.06
2020-04-02 02:00:00 6.89 4.39 29.28 171.32 17.54
2020-04-02 03:00:00 7.45 4.03 26.01 412.76 17.01
2020-04-02 04:00:00 7.26 4.81 27.91 701.48 18.06
2020-04-02 05:00:00 7.17 4.29 28.69 148.09 18.1
2020-04-02 06:00:00 7.49 6.45 26.21 1906.76 17.19
2020-04-02 07:00:00 7.23 7.18 31.57 2744.49 17.06
2020-04-02 08:00:00 6.88 9.47 33.73 1581.99 18.37
2020-04-02 16:00:00 6.82 5.4 26.43     495.7    13.65

U posmatranom periodu nije bilo prekoračenja koncetracije suspendovaniih čestica.

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 01.04.2020

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 1.04.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova je evidentirano satno prekoračenje koncetracije sumpordioksida na mm Gradski park
 
  G.Park  Krivelj
020-04-01 06:00:00 469.74 45.65   
2020-04-01 08:00:00 319.69 7.36
2020-04-01 10:00:00 466.36 7.79
2020-04-01 12:00:00 1261.07 7.18
2020-04-01 13:00:00 919.57 7.32
2020-04-01 14:00:00 457.9 6.55
2020-04-01 15:00:00 1645.92 6.32
2020-04-01 16:00:00 849.89 7.01
2020-04-01 17:00:00 1146.44 7.16
2020-04-01 18:00:00 681.38 6.73
2020-04-01 19:00:00 394.92 6.52
2020-04-01 20:00:00 741.88 6.99
2020-04-01 21:00:00 672.43 7.62
2020-04-01 22:00:00 434.58 7.12
2020-04-01 23:00:00 335.83 7.44

U istom periodu nije bilo prekoaračenja koncentracija suspendovanih čestica.

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 31.03.2020

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 31.03.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije  sumpordioksida.  

Takođe, u toku navedenog perioda  evidentirana su prekoračenja koncentracije suspendovanih čestica veličine PM10 na m.m. Gradski park:   
 
  PM 10 PM2,5
2020-03-31 16:00:00 57.77 19.17

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 30.03.2020

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 30.03.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije  sumpordioksida.

Takođe, u toku navedenog perioda  evidentirana su prekoračenja koncentracije suspendovanih čestica veličine PM10 na m.m. Gradski pak:  
  PM 10 PM 2,5
2020-03-30 05:00:00 50.2 41.49
2020-03-30 06:00:00 58.51 47.06
2020-03-30 07:00:00 57.18 46.78
2020-03-30 08:00:00 59.1 45.29
2020-03-30 09:00:00 58.85 42.75
2020-03-30 10:00:00 59.07 39.84
     
2020-03-30 12:00:00 51.58 35.66
2020-03-30 13:00:00 55.56 39.59
2020-03-30 14:00:00 59.91 46.13
2020-03-30 15:00:00 60.25 49.28
2020-03-30 16:00:00 54.82  

 

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 29.03.2020

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 29.03.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije sumpordioksida.

U istom periodu evidentirano je prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica veličine PM10 na MM G.Park:
 

  PM10 PM2,5
2020-03-29 00:00:00 51.86 29.75
2020-03-29 01:00:00 60.16 32.6
2020-03-29 03:00:00 67.05 33.36
2020-03-29 04:00:00 70.99 36.11
2020-03-29 05:00:00 74.08 38.54
2020-03-29 06:00:00 79.54 40.72
2020-03-29 07:00:00 78.08 39.91
2020-03-29 08:00:00 74.41 38.72
2020-03-29 09:00:00 75.78 39.69
2020-03-29 10:00:00 70.47 37.54
2020-03-29 11:00:00 62.85