Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 20.01.2020

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 20.01.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova evidentirano je satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernoj stanici Slatina u 13:00 – 425,37μg/m3.
 
Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine nije evidentirano satno prekoračenje suspendovanih čestica PM10 i PM2,5 na mernim stanicama na teritoriji grada Bora.

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 19.01.2020

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 19.01.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije SO2 i suspendovanih čestica PM10 i PM2,5  na mernim stanicama na teritoriji  grada Bora.

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 18.01.2020

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 
18.01.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano
satno prekoračenje koncetracije SO2 i suspendovanih čestica PM10 i PM2,5 na mernim stanicama na teritoriji grada Bora.

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 17.01.2020

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 17.01.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova evidentirano je satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernim stanicama:   

  Brezonik  Gradski park
2020-01-17 03:00:00 1030.52  
2020-01-17 07:00:00 468.55  
2020-01-17 08:00:00 610.81  
2020-01-17 12:00:00   411.51
2020-01-17 19:00:00   1172.6
2020-01-17 20:00:00   622.87

Registrovano je i prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica PM10 i PM2,5  na mernoj stanici Gradski park :

  PM10 PM2.5
2020-01-17 02:00:00 82.78 58.93
2020-01-17 03:00:00 72.3  
2020-01-17 04:00:00 51.38  
2020-01-17 05:00:00 53.27  
2020-01-17 12:00:00 55.81  

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 16.01.2020

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 16.01.2020. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova evidentirano je satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernim stanicama: 
 
 

Krivelj

 Institut  Gradski park  Brezonik
2020-01-16 04:00:00

 

855.04

 

 

2020-01-16 05:00:00

 

587.84

 

 

2020-01-16 09:00:00

 

2161.81

 

 

2020-01-16 10:00:00

 

 

654.31

 

2020-01-16 11:00:00

511.57

 

 

1277.68

2020-01-16 12:00:00

383.85

 

 

552.2

2020-01-16 13:00:00

 

 

 

527.93

Registrovano je i prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica PM10 i PM2,5  na mernoj stanici Gradski park :
 
 

PM10

 PM2.5
2020-01-16 08:00:00

66.52

53.97

2020-01-16 09:00:00

133.74

99.45

2020-01-16 10:00:00

106.74

65.58

2020-01-16 11:00:00

61.35

 

2020-01-16 12:00:00

66.98

 

2020-01-16 13:00:00

65.33

 

2020-01-16 14:00:00

51.62

 

2020-01-16 17:00:00

62.83