Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 12.11.2019

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan
12.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano
satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernim stanicama na teritoriji
grada Bora.

Registrovano je i prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica PM
10 na mernoj stanici Gradski park 11:00h – 59,29 μg/m3 i 12:00h – 55,64 μg/m3

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 11.11.2019

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 11.11.2019.godine u periodu 00:00h do 23:59 časova evidentirano je satno prekoračenje koncetracije SO2 na mernoj stanici Gradski park u 09:00h  -627,12 μg/m3 i mernoj stanici Instut u 09:00h – 768,68 μg/m3

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 10.11.2019

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 10.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije suspendovanih čestica a na mernom mestu Gradski park je u 6:00 izmererno 63,14 SO2  μg/m3 i 50,25 μg/m3

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 09.11.2019

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 09.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije suspendovanih čestica a na mernom mestu Gradski park je u 8:00h izmereno 907,58 SO2  μg/m3

Dnevni izveštaj o kvalitetu vazduha 08.11.2019

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine na dan 0
8.11.2019. godine u periodu 00:00h do 23:59 časova nije evidentirano satno prekoračenje koncetracije SO2  na mernim stanicama sa državne mreže mernih mesta na teritoriji grada Bora. 
Regisrovano je  prekoračenje koncentracije suspendovanih čestica na mernoj stanici Gradski park u 18:00-55,79 μg/m3