Дневни извештај o квалитету ваздуха 25.05.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

Дневни извештај o квалитету ваздуха 24.05.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.  

Дневни извештај o квалитету ваздуха 23.05.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није било евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида.
 
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

Дневни извештај o квалитету ваздуха 22.05.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Г. Парк у 6:00 и износило је 571.56 ug.m-3
 
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

Дневни извештај o квалитету ваздуха 21.05.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова  није евидентирано сатно прекорачењe.

Током целог  наведеног  периода  нису евидентирана   преокрачења концентрација суспендованих честица.