Дневни извештај o квалитету ваздуха 28.03.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 28.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мерном месту
 
 
  Г.Парк Брез.
2020-03-28 08:00:00 506.76 63.33
2020-03-28 09:00:00 309.8 593.52

Што се тиче концентрације суспендованих честица величине ПМ 10 у току 24 сата су само три мерења евидентирала дозвољене концентрације (у 18, 19 и 21 сат). Сва остала мерења показују прекорачења концентрација и исте су се кретале у опсегу од 148,68 до 50,07 ug.m-3

Дневни извештај o квалитету ваздуха 27.03.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 27.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације  сумпордиоксида на мерном месту  Градски парк  

2020-03-27 00:00:00 4345.81  
2020-03-27 01:00:00 1210.37  
2020-03-27 02:00:00 364.72  
2020-03-27 03:00:00 723.7  
2020-03-27 04:00:00 671.59  
2020-03-27 05:00:00 722.34  
2020-03-27 06:00:00 2032.41  
2020-03-27 07:00:00 823.53  
2020-03-27 08:00:00 332.64  
Такође, у току свих 24 сата евидентирана су прекорачења концентрације суспендованих честица на м.м. Градски парк:  
 
2020-03-27 00:00:00 161.92 108.3
2020-03-27 01:00:00 193.94 130.26
2020-03-27 02:00:00 213.76 140.4
2020-03-27 03:00:00 225.5 147.99
2020-03-27 04:00:00 241.27 160.95
2020-03-27 05:00:00 265.75 177.35
2020-03-27 06:00:00 335.7 201.3
2020-03-27 07:00:00 370.75 163.57
2020-03-27 08:00:00 346.6 148.89
2020-03-27 09:00:00 360.2 159.84
2020-03-27 10:00:00 359.27 159.4
2020-03-27 11:00:00 265.15 120.23
2020-03-27 12:00:00 223.47 103.32
2020-03-27 13:00:00 216.98 99.87
2020-03-27 14:00:00 232.63 102.26
2020-03-27 15:00:00 229.36 100.04
2020-03-27 16:00:00 279.75 116.15
2020-03-27 17:00:00 208.79 93.05
2020-03-27 18:00:00 179.07 86.25
2020-03-27 19:00:00 133.68 87.52
2020-03-27 20:00:00 131.82 87.17
2020-03-27 21:00:00 122.94 83.13
2020-03-27 22:00:00 109.43 71.81
2020-03-27 23:00:00 98.67 65.48

Дневни извештај o квалитету ваздуха 26.03.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 26.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације  сумпордиоксида на мерном месту  Градски парк   

2020-03-26 02:00:00 18.59 6.92 6.94 25.33 476.59
 
2020-03-26 16:00:00 16.52 6.07 6.7 27.98 399.11
2020-03-26 17:00:00 14.76   6.87 28 354.12
2020-03-26 18:00:00 16.47 5.83 6.74 24.59 371.98
2020-03-26 22:00:00 16.81 5.76 7.33 23.85 352.97
2020-03-26 23:00:00 18.22 8.45 7.15 28 2446.48
2020-03-27 00:00:00 16.33 6.84 6.68 28.29 4345.81

Такође, евидентирана су прекорачења концентрације суспендованих честица на м.м. Градски парк:  

 
                              ПМ10     ПМ2,5
2020-03-26 03:00:00 58.32 33.67
2020-03-26 04:00:00 50.43 30.67
 
2020-03-26 16:00:00 53.38 36.47
2020-03-26 17:00:00 50.67 34.34
2020-03-26 18:00:00 50.21 32.92
2020-03-26 19:00:00 51.18 34.21
2020-03-26 21:00:00 58.51 40
2020-03-26 22:00:00 68.95 46.08
2020-03-26 23:00:00 95.97 64.2

Дневни извештај o квалитету ваздуха 25.03.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 25.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације  сумпордиоксида на мерном месту  Градски парк  

2020-03-25 01:00:00 302.88
2020-03-25 02:00:00 371.45
2020-03-25 03:00:00 740.85
2020-03-25 04:00:00 614.6

Такође, евидентирана су прекорачења концентрације суспендованих честица на мм Градски парк: 

2020-03-25 06:00:00 57.8

Дневни извештај o квалитету ваздуха 24.03.2020

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мерном месту Брезоник и Градски парк 
 
        Градски Парк   Брезоник
2020-03-24 18:00:00 4.35 2.58   1055.31 15.06
2020-03-24 19:00:00 3.39 6.08   622.17 14.26
2020-03-24 20:00:00 3.43 5.82   737.8 15.54
Такође, евидентирана су прекорачења концентрације суспендованих честица на мм Градски парк:
 
  ПМ10  ПМ2,5
2020-03-24 17:00:00 51.56 35.5
2020-03-24 18:00:00 58.74