Дневни извештај о квалитету ваздуха 10.08.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10 .08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима:

  Институт Кривељ Градски парк Брезоник
2020-08-10 07:00:00 711.38 4.98 196.27 6.55
2020-08-10 08:00:00 629.14 6.82 894.17 499.64
2020-08-10 09:00:00 276.47 22.88 973.04 1192.99
2020-08-10 10:00:00 132.78 151.1 176.35 705.71
 

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк:

 
2020-08-10 08:00:00 59.54 41.55
2020-08-10 09:00:00 51.27 33.82

Дневни извештај о квалитету ваздуха 09.08.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк.

2020-08-09 08:00:00 291.44 268.29 12.44 718.01
2020-08-09 10:00:00 13.27 151.97 4.37 612.4
2020-08-09 11:00:00 9.48 19.13 4.89 834.98
2020-08-09 12:00:00 8.3 17.59 5.01 421.72

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 08.08.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк у 09:оо и исто је износило 382.22 ug.m-3.
 
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 07.08.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк  
Обзиром да је измерено вишесато везано прекорачење концентрације сумпордиоксида, преко 500 ug.m-3  на мерном месту Градски парк  сматра се да је квалитет ваздуха опасан по здравње људи.
 
020-08-07 00:00:00 4.91 17.1 44.08 1449.45
2020-08-07 01:00:00   19.44 4.23 1934.56
2020-08-07 02:00:00 5.08 16.63 6.57 3627.2
2020-08-07 03:00:00 6.38 17.3 4.67 3344.98
2020-08-07 06:00:00 7.06 21.71 7.26 1275.83
2020-08-07 07:00:00 7.44 22.63 6.37 2325.28
2020-08-07 08:00:00 8.24 23.13 8.4 548.89
2020-08-07 09:00:00 8.72 18.27 8.84 383.13
2020-08-07 10:00:00 7.86 15.69 7.78 1962.11
2020-08-07 11:00:00 7.24 16.4 9.87 604.86
2020-08-07 12:00:00 6.99 15.91 7.24 1301.41
2020-08-07 13:00:00 5.26   5.25 634.51
 
Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк
 
  PM10 PM2.5
2020-08-07 00:00:00 54.25 23.91
2020-08-07 01:00:00 137.68 47.4
2020-08-07 02:00:00 158.08 82.98
2020-08-07 03:00:00 135.4 87.25
2020-08-07 05:00:00 61.75 36.71
2020-08-07 06:00:00 62.83 34.32
2020-08-07 07:00:00 49.8 28.93
2020-08-07 08:00:00 64.61 26.22
2020-08-07 09:00:00 48.99 15.24
2020-08-07 11:00:00 48.73 21.69
2020-08-07 12:00:00 68.02 29.52
2020-08-07 13:00:00 73.54 18.99
2020-08-07 14:00:00 52.79 14.4

Обавештење за јавност 06.08.2020.

Обавештавамо јавност да је дана 06.8.2020. измерено  вишесатно везано прекорачење концетрације сумпордиоксида, преко 500 ug.m-3  на мерном месту Градски парк  што представља опасност по здравље људи.

2020-08-06 05:00:00 4.09 1204.64 11.03

23.28

2020-08-06 06:00:00

6.6 1590.8 8.28

27.68

2020-08-06 07:00:00 5.56 584.55 7.98

24.95

2020-08-06 08:00:00

4.39 669.23 7.69

20.78

2020-08-06 09:00:00

5.05 1038.55 8.17

22.55

2020-08-06 10:00:00

2.24 667.72 7.32

24.01