Дневни извештај о квалитету ваздуха 22.10.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2.5
2020-10-22 09:00:00 68.27 44.74

 

Дневни извештај о квалитету ваздуха 21.10.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк:

ПМ 10 ПМ 2.5
2020-10-21 08:00:00 65.35 46.2

 

 

Дневни извештај о квалитету ваздуха 20.10.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 19.10.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 18.10.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

Промени величину фонта
Контраст