ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА 2020-2024 ГОДИНЕ

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Програм стратегије за развој туризма града Бора од 2020-2024. године и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту програма одржаће се од 20.10.2020. до 03.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН – ЗАЈЕЧАР – НЕГОТИН

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН – ЗАЈЕЧАР – НЕГОТИН

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 12. до 26. октобра 2020. године, на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина градова Бора и Зајечара и општина Параћин, Бољевац и Неготин.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 26. октобра 2020. године.

Преузмите

ОГЛАС - РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН – ЗАЈЕЧАР – НЕГОТИН

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН - ЗАЈЕЧАР - НЕГОТИН

КАРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН - ЗАЈЕЧАР - НЕГОТИН

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О изради Плана детаљне регулације за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 KV “Црни врх 1”

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 KV “Црни врх 1” и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 3.9.2020. до 17.9.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Преузмите

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Градско веће града Бора упућује јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 24.7.2020. до 7.8.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Преузмите

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину

Рани јавни увид у план детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији града Бора

Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове оглашава излагање на рани јавни увид план детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији града Бора

ПРЕУЗМИТЕ

ОГЛАС О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕ ЦРНИ ВРХ

Промени величину фонта
Контраст