Градско веће града Бора упућује јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 24.7.2020. до 7.8.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Преузмите

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Рани јавни увид у план детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији града Бора

Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове оглашава излагање на рани јавни увид план детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији града Бора

ПРЕУЗМИТЕ

ОГЛАС О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕ ЦРНИ ВРХ