КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ  БОР 11.09.2020.


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА 14.09.2020


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА 13.08.2020


ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР


ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ЈАВНОГ РАДА


ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА 09.05.2019 

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017.ГОДИНУ


ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БОР


КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БОР 15.12.2017.


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОР


ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ОСТАВРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015.ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ОСТАВРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015.ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОНИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЕТИЛАЦА У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОР

Промени величину фонта
Контраст