OBAVEŠTENJE

U okviru uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija realizovan je Portal Jedinstvenog informacionog sistema LPA koji je dana 01.01.2019. godine počeo sa radom.

Preko ovog portala:
– omogućen je uvid u stanje poreskog duga poreskih obveznika po svim računima za uplatu javnih prihoda i to na osnovu podataka iz svih opštinskih sistema koji se koriste za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreskih obaveza poreskih obveznika;http://bor.rs/wp-content/uploads/2019/04/Kontrolna-lista-UJP.pdf
– elektronsko podnošenje prijava imovine fizičkih i pravnih lica.
Za pristup navedenom Portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA potrebna je odgovarajuća prijava na sistem tj. elektronska identifikacija, i ona je omogućena na 2 načina:
– uvid u stanje poreskog duga omogućen je korišćenjem korisničkog imena i šifre (username i password) ili korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata;
– elektronsko podnošenje prijave omogućeno je samo korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
Obveznicima koji su u prethodnom periodu u LPA otvorili korisničko ime i šifru omogućen je uvid u stanje poreskog duga na teritoriji cele Republike Srbije. Novi korisnici nalog za pristup (korisničko ime i šifru) otvaraju u Lokalnoj poreskoj administraciji na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište. Nalog za pristup važi za čitavu teritoriju Republike Srbije (obveznik nema potrebu da se prijavljuje na drugoj lokaciji).

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE

1. Zahtev za otvaranje korisničkog naloga i lozinke može se podneti:

  • predajom popunjenog obrasca zahteva u prostorijama Odeljenja lokalne poreske administracije (Moše Pijade br. 3, 7. sprat, kancelarija broj 77) za obveznike koji imaju prebivalište na teritoriji grada Bora.

 2. Korisnički nalog i lozinku za korišćenje on-line upita stanja obveznik, ili lice koje on ovlasti, ISKLJUČIVO PREUZIMA NEPOSREDNO (uz prikaz važeće lične karte).

Ovlašćenje za fizičko lice (što obuhvata i preduzetnike) mora biti overeno od strane javnog beležnika, a ovlašćenje za pravno lice mora biti potpisano od strane odgovornog lica firme – (u prilogu OP obrazac).

 3. Obveznik koji je dobio korisnički nalog i lozinku, u aplikaciji može sam da promeni lozinku. Ako obveznik zaboravi ili izgubi lozinku koju je dobio ili sam odredio promenom lozinke, mora doći isključivo u Odeljenje LPA, kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašćeno lice mora popuniti zahtev za dodelu nove lozinke.zahteva


 

D O K U M E N T A