КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2020.ГОДИНУ

Образац – ПРИЈАВА НА КОНКУРС  ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНИХ  ОВАЦА

Образац – ПРИЈАВА НА КОНКУРС  ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ САДНИЦА ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БОРА

Прилози:

ИЗЈАВА I

ИЗЈАВА II


КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2020.ГОДИНУ

Образац – ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА РУКОВАЊЕ И ТРАНСПОРТ ЧВРСТОГ,  ПОЛУТЕЧНОГ И ТЕЧНОГ СТАЈЊАКА

Образац – ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА, КАО И ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА

 


КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2020.ГОДИНУ

Образац – ПРИЈАВА НА КОНКУРС  ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНИХ  ЈУНИЦА

Образац – ПРИЈАВА НА КОНКУРС  ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНИХ  ОВАЦА

Образац – ПРИЈАВА НА КОНКУРС  ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНИХ  СВИЊА

 


– Јавни позив спортским организацијама на територији града Бора за подношење предлога посебних програма за 2020. годину

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Бору

Финансијски план програма

Пропратно писмо

Изјава

Коначни предлог о одобравању програма и одређивању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација на територији града Бора за 2020. годину


​КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД  БОР ЗА 2020. ГОДИНУ – машине за обраду земљишта

Образац – ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ НОВИХ МАШИНА ЗА ПРИМАРНУ ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА


ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

Образац захтева


КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД  БОР ЗА 2020. ГОДИНУ – машине, уређаји и опрема за наводњавање

Образац – ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ УСЕВА


КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД  БОР ЗА 2020. ГОДИНУ – опрема за пластенике

Образац – ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЛАСТЕНИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА, ВОЋА, ЦВЕЋА И РАСАДНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ


КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД  БОР ЗА 2020. ГОДИНУ – опрема за мужу, хлађење и чување млека

Образац – ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА МУЖУ, ХЛАЂЕЊЕ И ЧУВАЊЕ МЛЕКА 


КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД  БОР ЗА 2020. ГОДИНУ

Образац – ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ НОВИХ МАШИНА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Образац – ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ НОВИХ МАШИНА ЗА УБИРАЊЕ УСЕВА


Јавно обавештење спортским организацијама на територији града Бора за подношење годишњих програма за 2021.годину

Правилник о одобравању и финансирању програма

Финансијски план програма

Одлука о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за град Бор

Одлука о утврђивању спортских такмичења од посебног значаја за општину Бор

Изјава

Пропратно писмо за реализацију финансирања годишњих/посебних програма спортских организација

Прелиминарни обједињени предлог о одобравању програма и одређивању висине средстава за реализацију годишњег програма спортских организација на територији града Бора за 2021. годину 

Изменa ревидираног обједињеног предлога о одобравању програма и одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма спортских организација на територији града Бора за 2020.годину


Јавни позив за остваривање права за регрес за репродуктивни материјал- вештачко осемењавање

Образац  – захтев за вештачко осемемељавање говеда

Образац  – захтев за вештачко осемемељавање свиња


Конкурс за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2020 годину- пчеларство

Образац – опрема за пчеларство


– Обједињени предлог о одобравању програма и одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма спортских организација за стипендирање и награђивање спортиста на територији града Бора за 2020. годину


-Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање и суфинисирање програма и пројеката од јавног интереса за град Бор које реализују удружења за 2020. годину

Образац 1 – Пријава програма – пројекта

Образац 2 – Буџет програма – пројекта

Одлука о обустави активности 

Одлука о  стављању ван снаге одлуке о обустави активности 

Периодични-завршни финансијски извештај

Периодични-завршни наративни извештај

Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на јавном конкурсу за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

Комисија за спровођење конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за град Бор

Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за Град Бор које реализују удружења за 2020. годину


– Позив за категоризацију спортских организација у 2020. години

Правилник о категоризацији спортских организација у 2020. години

Пријава за категоризацију спортских организација у 2020.години – образац број 2

Обрасци од 1 до 6 у 2020. години

Предлог за утвђивање ранг листе категорисаних спортских организација у Граду Бору у 2020. години

РАНГ ЛИСТА КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ГРАДУ БОРУ У 2020. ГОДИНИ


– Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

Одлука о расписивању јавног позива за организовање јавних радова 2020.

Пријава за јавне радове

Записник


– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

Захтев за провером испуњености услова за укључивање лица у меру активне политике запошљавања

Одлука

Захтев за учешће у програму стручне праксе

Измена јавног позива за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

Одлука о обустави активности везаних за реализацију процедуре Јавног позива за организовање спровођења програма стручне праксе у 2020. години у граду Бору

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о обустави активности везаних за реализацију процедуре Јавног позива за организовање спровођења програма стручне праксе у 2020. годиниу граду Бору

Записник


КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2020. ГОДИНИ

Образац пријаве

Извештај о реализацији пројекта и финансијски извештај

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2020. ГОДИНИ

Одлука о обустави активности 

Одлука о наставку активности

Решење о образовању Комисије за оцену пројекта у области културе у граду Бору

Пословник о раду Комисије за оцену пројеката у области културе у граду Бору

Решење о избору пројеката и додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета града Бора у 2020.години


ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА И НАГРАЂИВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Образац 3

Пропратно писмо

Изјава

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Бору

Одлука о стипендирању и награђивању спортиста


– КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА  У 2020. ГОДИНИ

– Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања

– Образац 1 – Буџет пројекта

– Образац 2 – наративни и финансијски извештај

– Образац 2 – финансијски део извештаја

– Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2020. години

– Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања у 2020. години

– Записник о раду комисије са предлогом за расподелу средстава

– Решење о избору пројеката и расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији


Јавни конкурс за попуњавање радних места у Градској управи града Бор

Прилози:

Изјава 1

Изјава 2


– Измена јавног конкурса за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Бор за 2019.


– Tрећи конкурс за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Бор за 2019. годину


– Интерни конкурс за попуњавање радних места


– Конкурс за доделу стипендија студентима основних академских студија и студентима мастер академских студија у школској 2019/2020. години

– Ранг листа и предлог за доделу стипендија за школску 2019/2020. годину

– Коначна ранг листа и коначан предлог за доделу стипендија за школску 2019/2020 годину

– Решење о додели стипендија за школску 2019/2020 годину


– Извештај о поднетим предлозима са траженим износом средстава и одобреним програмима са износом одобрених средстава за реализацију годишњих и посебних програма спортских организација за 2019. годину


– Годишњи извештај о реализовању свих одобрених годишњих и посебних програма за задовољавање потреба и и интереса грађана у области спорта у граду Бору за 2018. годину


Јавни конкурс за попуњавање радних места у Градској управи града Бор

Прилози:

Изјава 1

Изјава 2

Поништај јавног конкурса


– Други конкурс за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2019. годину (куповина приплодних јуница, куповина приплодних оваца, куповина садница, воћњака и винове лозе)


Јавни конкурс за попуњавање радних места у Градској управи града Бор

Прилози:

Изјава 1

Изјава 2

Поништај јавног конкурса


-Јавни конкурс за финансирање/суфинисирање пројеката цркве и  верских заједница на територији града Бора за 2019.годину

Oбразац предлога пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање пројекатa из буџета града Бора за 2019. годину за верске заједнице

Извештај о утрошку буџетских средстава 

Изјава

Записник


– Конкурс за закуп пољопривредног земљишта

Oбразац пријаве

Закључак о ценама


– Интерни конкурс за попуњавање радних места


– Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Бору

Формулар за пријављивање


– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

Захтев за провером испуњености услова за укључивање лица у меру активне политике запошљавања

Захтев за учешће у програму стручне праксе


– ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2019. ГОДИНИ

Пријава за јавне радове


– КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2019. ГОДИНУ

Образац – овце

Образац – едукације

Образац – опрема млеко 

Образац – саднице воћака и винове лозе

Образац – опрема за пчеларство

Образац – јунице

Образац – механизација

Образац – опрема воће, поврће и грожђе

Образац – музилице и лактофризи


Измена ревидираног обједињеног предлога о одобравању програма и одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма спортских организација за 2019. годину


– Јавни позив спортским организацијама на територији града Бора за подношење предлога посебних програма за 2019. годину

Правилник

Финансијски план програма

Пропратно писмо

Изјава

Коначан предлог


– ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2019. годину


– Јавни позив за учешће на конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области културе на територији града Бора у 2019. години

Решење о додели средстава

Одлука о избору пројеката у култури

Решење о образовању комисије

Извештај о правдању средстава

Извештај о реализацији пројекта и финансијски извештај култура 2019

Образац пријаве – култура 2019


– Јавно обавештење спортским организацијама на територији града Бора за подношење годишњих програма за 2020. годину

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Бору​

Финансијски план програма – Годишњи програми уз Oбразац 1 део 2-2 тачка 10.3

Одлука о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за општину Бор

Одлука о утврђивању спортских такмичења од посебног значаја за општину Бор

Ранг листа категорисаних спортских организација у 2019. години

Изјава да не постоје препреке

Пропратно писмо

Одлука о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за град Бор – 04.07.2019. године 

Прелиминарни обједињени предлог о одобравању програма и одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма спортских организација на територији града Бора за 2020. годину

-РЕВИДИРАНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2020. ГОДИНУ


-Јавни конкурс за финансирање/суфинисирање пројеката цркве и  верских заједница на територији града Бора за 2019.годину

Oбразац предлога пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање пројекатa из буџета града Бора за 2019. годину за верске заједнице

Извештај о утрошку буџетских средстава

Предлог за расподелу средстава 

Решење o додели средстава 


Решење о додели средстава из буџета општине Бор за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за 2019. годину


– Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији града Бора

Образац 1 – образац понуде


– Јавни позив за учешће на конкурсу за област јавног информисања у 2019. години

Извештај о правдању средстава

Записник о раду стручне комисије са предлогом за расподелу средстава

Решење

Извештај о правдању средстава

– Одлука о расписивању конкурса у области информисања за 2019. годину

Образац 1 – буџет пројекта 2019

Образац 1 – пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања 2019

Образац 2 – финансијски део извештаја 2019

Образац 2 – наративни и финансијски извештај 2019

Изјава

РЕШЕЊЕ о именовање Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања у 2019. години


– Предлог за расподелу средстава из буџета града Борa за финансирање и суфинансира програма и пројеката од јавног интереса за 2019. годину

Извештај о правдању средстава

Записник

Записник – бодовање и расподела средстава

 

–  Решење о именовању директора Јавног предузећа за стамбене услуге  „Бор“ Бор


–  Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор


–  Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор


– Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

Одлука о расписивању јавног позива за организовање јавних радова 2019

Пријава за јавне радове

Преглед одобрених јавних радова из буџета града Бора за 2019. годину


Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Бору

Формулар за пријављивање


– Јавни конкурс за попуњавање радних места у Градској управи града Бор

Прилози:

Изјава 1

Изјава 2


– Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса за град  Бор

         Образац 1- Пријаве за програме од јавног интереса за град Бор у 2019. години

         Образац 2- Пријаве за пројекте од јавног интереса за град Бор у 2019. години

         Образац 3-Извештај о утрошеним средствима


 

– Позив за категоризацију спортских организација у 2019. години

Правилник о категоризацији спортских организација у 2019. години

Пријава за категоризацију спортских организација у 2019.години – образац број 2

Обрасци од 1 до 6 у 2019. години


– Јавни конкурс за избор директора јавног  предузећа за стамбене услуге  ”Бор” Бор 

– Jавни конкурс за избор директора јавно комуналног предузећа ”3. октобар” Бор


– Позив банкама за достављање понуда за депоновање ликвидно слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора града Бора на домаћем финансијском тржишту новца

Образац понуде


– Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Бор


– Правилник о категоризацији спортских организација


Јавни конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа водовод Бор


– Оглас за давање у закуп локација за постављање киоска


– Позив банкама за достављање понуда за депоновање ликвидно слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора града Бора на домаћем финансијском тржишту новца

Образац понуде


–  Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа “Топлана” Бор


Јавни конкурс за попуњавање радних места у Градској управи града Бор

Прилози:

Изјава


– Конкурс за доделу стипендија студентима основних академских студија и студентима мастер академских студија у школској 2018/2019. години

Ранг листа и предлог за доделу стипендија за школску 2018/2019. годину

Коначна ранг листа и предлог за доделу стипендија за школску 2018/2019. годину

Решење о додели стипендија студентима за школску 2018/2019. годину


– Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије на територији општина Оџаци, Параћин, Шид и градова Бор, Шабац и Сомбор

Образац 1 образац понуде


– Чeтврти конкурс зa коришћење cpeдcтава по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Бора зa 2018. годину

Образац – приплодних оваца


Трећи конкурс за коришћење средстава по програму мера подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Бора за 2018. године – овце и саднице


– Јавни конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа водовод Бор

– Јавни конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа топлана Бор

– Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа за стамбене услуге Бор


– Измена коначног предлога о одобравању програма и одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма спортских организација за 2018. годину


-Решење о избору пројеката и расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета града Бора за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

-Записник о раду стручне комисије са предлогом за расподелу средстава


– Предлог одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

– Одлука о расписивању јавног позива за организовање спровођења јавних радова у 2018. години у граду Бору

– Јавни конкурс за огранозовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018 години

– Пријава за јавне радове – ЛАПЗ 2018 


– Оглас за  продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем од 20.08.2018. године

– Оглас за давање у закуп локација за постављање киоска


– Конкурс за коришћење средстава по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Бора за 2018

 Образац – куповина садница воћака и винове лозе


– Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника градске управе Града Бора

Прилози:

Изјава I

Изјава II


– Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања у 2018. години

– Измена и допуна Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бор у 2018. години

– Јавни позив за учешће на конкурсу за област јавног информисања у 2018. години

– Одлука о расписивању конкурса у области информисања за 2018. годину

Образац 1 – буџет пројекта 2018

Образац 1 – пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања 2018

Образац 2 – финансијски део извештаја 2018

Образац 2 – наративни и финансијски извештај 2018


– Прелиминарни обједињени предлог о одобравању програма и одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма спортских организација за 2019 годину


– Решње о додели средстава за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Бор за 2018 годину

Предлог за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма цркава и верских заједница на територији општине Бор за 2018 годину.


Оглас за давање у закуп локација за постављање киоска јавним надметањем.


– Јавни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи општине Бор

Изјава I

Изјава II


Конкурс за коришћење средстава по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2018 годину

Образац – едукације

Образац – опрема за пчеларство

Образац – приплодних оваца


– Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Бор за 2018. годину

Oбразац предлога пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање пројекатa из буџета општине бор за 2018. годину за верске заједнице

Извештај о утрошку буџетских средстава

Извештај о правдању средстава по конкурсу офинансирању/суфинансирању пројекта цркава и верских заједница у 2018. години


–  Решење о изменама Решења о образовању Комисије за оцену програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бор.

– Решење о образовању Комисије за оцену програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бор.


– Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

– Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2018. години

– Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години

Пријава за спровођење јавног рада – лапз 2018. године

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2018. годину

Захтев са бизнис планом за доделу субвенциjе за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима – 2018. година


– Извештај о поднетим предлозима програма са траженим износом средстава и одобреним програмима са износом одобрених средстава за релаизацију годишњих и посебних програма спортских организација за 2018. годину


– Коначани предлог о одобравању програма и одрђивању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2018. годину


Јавно обавештење спортским организацијама на територији општине Бор за подношење годишњих програма за 2019. годину

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бор​

Правилник о изменама и допуни правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бор

Финансијски план програма – Годишњи програми уз Oбразац 1 део 2-2 тачка 10.3

Финансијски план програма – Посебни програми уз Образац 4 део 2 тачка 16.3

Одлука о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за општину Бор

Одлука о утврђивању спортских такмичења од посебног значаја за општину Бор

Ранг листа категорисаних спортских организација у 2018. години

Изјава да не постоје препреке

Пропратно писмо

Ревидирани обједињени предлог -Спорт 2019


– Јавни позив спортским организацијама на територији општине Бор за подношење предлога посебних програма за 2018. годину​_

Образац 4 – Предлог посебног програма

Пропратно писмо

Изјава да не постоје препреке

Образац 11 – Изјава о партнерству


– Решење о додели средстава пројеката у култури општине Бор у 2018. години

– Решење о исправци грешке у решењу


– Одлука о избору пројеката у култури општине Бор у 2018. години


Предлог за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма цркава и верских заједница на територији општине Бор за 2018 годину.


Финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања за средства одобрена по конкурсу за 2017. годину


– Коначни предлог о одобравању програма и одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма спортских организација за 2018. годину

– Ранг листа категорисаних спортских организација у 2018. години

– Предлог за утврђивање ранг листе категорисаних спортских организација у 2018. години


– Измена јавног обавештења спортским организацијама на територији општине Бор за подношење годишњих програма за 2018. годину

– Закључак о продужењу рока за анализирање и оцењивање годишњих програма спортских организација за 2018. годину


– Решење о додели средстава из буџета општине Бор за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за 2018. годину


– Наративни извештаји о реализацији пројеката у области јавног информисања за средства одобрена по конкурсу за 2017. годину


– Предлог за расподелу средстава из буџета општине Бор за финансирање и суфинсансира програма и пројеката од јавног интереса за 2018. годину


– Kонкурс за финансирање или суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области културе на територији општине Бор у 2018.години

Обрасце за пријаву на Конкурс можете преузети овде


– Јавно обавештење спортским организацијама на територији општине Бор за подношење годишњих програма за 2018. годину

Образце за категоризацију од 1-6 можете преузети овде

Правилник о категоризацији спортских организација, са обрасцима 1-2

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бор, са обрасцима од 1-11

Одлука о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за општину Бор

Одлука о утврђивању спортских такмичења од посебног значаја за општину Бор

Одлука за које потребе и интересе грађана у области спорта се расписује јавно обавештење и позив у општини Бор за 2018. годину, максималном броју стипендија, висини стипендија и награда за постигнуте спортске резултате 

Пропратно писмо за реализацију Годишњих /Посебних програма спортских организација

Изјава да не постоје препреке


ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОР И НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2018 ГОДИНИ ЗА ЈАВНИ СЕКТОР

– Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2018. години

Захтев за учешће у програму стручне праксе можете преузети овде.

– Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Бор за 2018. годину

Обрасце можете преузети овде.

– Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Бор за 2018. годину 

                 Обрасце можете преузети овде.

– Коначна ранг листа за доделу стипендија за школску 2017/2018 годину

– Ранг листа и предлог за доделу стипендија за школску 2017/2018. годину

Конкурс за доделу стипендија студентима основних академских студија и студентима мастер академских студија у школској 2017/2018.години

– Конкурс за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2017. годину

– Oдлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бор и оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бор

(Образац пријаве на оглас)

– Конкурс – јунице, овце и саднице воћака и винове лозе

– Образац – нова опрема и механизација за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране

– Образац – куповина садница воћака и винове лозе

– Образац – приплодних оваца

– Kонкурс – 2017 овчарство и остало

– Решење о избору пројеката и расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета општине Бор за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години

Записник о раду комисије са предлогом за расподелу средстава – јавно информисање 2017

– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији  општине Бор за 2017. годину, расписаном 15.08.2017. године

– Решење о измени решења о именовању стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања

– Одлука о избору кандидата за спровођење програма стручне праксе

– Решење о одобреним финансијским средствима по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса

– Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања

– Обавештење о затварању јавног позива

– Предлог за расподелу средстава из буџета Општине Бор за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса за 2017. годину

– ОБРАЗАЦ УСКЛАЂЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРОЈЕКТА

– Rešenje o raspodeli sredstava za sport za period jul-decembar 2017.g

– Konačni predlog za raspodelu sredstava za sport za period jul decembar 2017.g.

– ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2018. ГОДИНУ

– Образац захтева – коришћење без накнаде

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

– Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2018. ГОДИНУ

– Образац захтева – право пречег закупа – сточарство

– Образац захтева – право пречег закупа – инфраструктура

– Образац – опрема за рибњаке

– Образац – куповина садница воћака и винове лозе

– КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017. ГОДИНУ

– Образац – едукације

– Образац – опрема за пчеларство

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017. ГОДИНУ

– Javni poziv lokalnog akcionog plana zapošljavanja

– JAVNI POZIV za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bor u 2017.g

– ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2017.године

– ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Бор за 2017. годину

– О   Г   Л   А   С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

– ИНФОРМИСАЊЕ – НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016.ГОДИНУ

– РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА за суфансирање у области спорта општине Бор за период јануар – јун 2017.године

– КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфансирање у области спорта општине Бор за период јануар – јун 2017.године

– УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ за суфансирање у области спорта општине Бор за период јануар – јун 2017.године К1-К7

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфансирање у области спорта општине Бор за период јануар – јун 2017.године

– Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku sufinansiranja u oblasti sporta opštine Bor

– Pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog sporta opštine Bor

Кункурс за спорт јануар – јун 2017.године – Решење

Кункурс за спорт јануар – јун 2017.године – документација

– PEШЕЊЕ o утврђивању календара манифесзација од посебног интереса за општину Бор, за период јануар-јун 2017

– Rešenje o dodeli stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– Konačna rang lista za dodelu stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– Rang lista i predlog za dodelu stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

– КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У СКОЛСКОЈ 2016/2017 ГОДИНИ

– ОБРАЗАЦ УСКЛАЂЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА ПО РЕШЕЊУ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2016.ГОД.

– ОБРАЗАЦ УСКЛАЂЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА О РЕШЕЊУ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2016.ГОД. -ЗА САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ БОР-

– РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНЈЕ  СПОРТА – ЈУЛ ДЕЦЕМБАР 2016

– КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНЈЕ  СПОРТА – ЈУЛ ДЕЦЕМБАР 2016

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНЈЕ  СПОРТА – ЈУЛ ДЕЦЕМБАР 2016

– ПРИЈАВА НА КОНКУРС  ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ САДНИЦА МЕДОНОСНИХ ВРСТА ДРВЕЋА

– КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2016. ГОДИНУ

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017. ГОДИНУ

– З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији Општине Бор за 2017. годину

– ЗАХТЕВ за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији општине Бор за 2017. годину

– СПОРТ – конкурс, правилник о категоризацији и суфинансирању и обрасци, календар манифестација

– Конкурс – саднице воћака и винове лозе

– Образац – куповина садница воћака и винове лозе

– ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

– НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

– ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

– КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА ПО КОНКУРСУ

– ЗАПИСНИК РАДУ КОМИСИЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

– РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА И РАСПОДЕЛИ СТЕДСТАВА

– ФИНАНСИЈСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА

– НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

– РЕШЕЊЕ И ИЗБОРУ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ”

– ПРЕДЛОГ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ”

– ЈАВНИ ВАНРЕДНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ”

– ЗАХТЕВ КОМИСИЈИ ЗА СПОРТ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ”

– REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – OBRAZAC BUDZET

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – OBRAZAC PRIJAVE

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – TEKST KONKURSA

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – ODLUKA

ОБРАЗАЦ УСКЛАЂЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА ПО РЕШЕЊУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016.ГОД.

– РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар – јун 2016.године

– КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар – јун 2016.године

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар – јун 2016.године

– JABHИ KOHКУPC за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар – јун 2016.године

– Обрасци К1-9 за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар – јун 2016.године

– ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРСТКИХ УДРУЖЕЊА – КЛУБОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

– ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ФИНАНСИРАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА

– РЕШЕЊЕ о утврђивању календара манифестација од посебног интереса за општину Бор  за период јануар – јун 2016.године

– КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2016. ГОДИНУ + obrasci

– ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ЗООЛОШКИ ВРТ” БОР

– ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ”БОР”БОР

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ВОДОВОД” БОР

– ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ”ТОПЛАНА” БОР

– РЕШЕЊЕ о избору програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом ”СВИ НА ТРИБИНЕ”

– КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом ”СВИ НА ТРИБИНЕ”

– ПРЕДЛОГ за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом ”СВИ НА ТРИБИНЕ”

-РЕШЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2106 ГОДИНУ

-КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА И ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2106 ГОДИНУ

– ЈАВНИ ВАНРЕДНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом ”СВИ НА ТРИБИНЕ” – поновни поступак

– ЗАХТЕВ КОМИСИЈИ ЗА СПОРТ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”СВИ НА ТРИБИНЕ”

– ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ  ЈАВНОГ ВАНРЕДНОГ КОНКУРСА за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом ”СВИ НА ТРИБИНЕ”

– РАНГ ЛИСТА И ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЅА ШКОЛСКУ 2015/2106 ГОДИНУ

– КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ И МАСТЕР АКАДЕМСИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2015/16 ГОДИНИ

– РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

– ЗАПИСНИК СТРУЧНЕ КОMИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

– РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОMИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

– КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јул – децембар 2015.године

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јул – децембар 2015.године

– ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО

– КОНКУРС МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2015. ГОДИНУ

– JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОБРАЗАЦ 2

– ТАБЕЛА – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 1/ОБРАЗАЦ 1

– ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБРАЗАЦ 1

– РЕШЕЊЕ о избору програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом “ЛЕТЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ НА ВОДИ – БОРСКО ЈЕЗЕРО”

– ОБРАСЦИ К 1-9 

– JABHИ KOHКУPC за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јул – децембар 2015.године

– PEШЕЊЕ o утврђивању календара манифестација од посебног интереса за општину Бор за период јул – децембар 2015.године

– ПРЕДЛОГ за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом “ЛЕТЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ НА ВОДИ – БОРСКО ЈЕЗЕРО”

– ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бор за 2016.годину

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР  ЗА 2016. ГОДИНУ

– Образац: К ЗАХТЕВ КОМИСИЈИ ЗА СПОРТ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”ЛЕТЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ НА ВОДИ – БОРСКО ЈЕЗЕРО” 

 JABHИ BAHPEДНИ KOHKУPC за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом “ЛЕТЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ НА ВОДИ – БОРСКО ЈЕЗЕРО”

– ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА(КЛУБОВА) ИЗ ОБЛАСТИ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ОПШТИНЕ БОР

– ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СУФИНАНСИРАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОПШТИНЕ БОР

– ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА 2015

– ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

– НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОБРАЗАЦ 2

– ТАБЕЛА – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 1/ОБРАЗАЦ 1

– ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБРАЗАЦ 1

– JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– ЈАВНА РАСПРАВА – “СТОЛ” БУЧЈЕ

– ПРИЈАВА НА КОНКУРС за доделу стана младом брачном пару

– К О Н К У Р С ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СТАНА

 

[/lsvr_accordion_item] [/lsvr_accordion]
Промени величину фонта
Контраст