JAVNE RASPRAVE

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH PUTEVA  NA TERITORIJI GRADA BORA (od 30.4.2019. do 15.5.2019. godine). – SAOBRAĆAJ


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA  (od 30.4.2019. do 15.5.2019. godine). –  LPA


 – Obaveštenje o nacrtu odluke o naknadama za korišćenje javnih površina koju donosi Skupština grada Bora


Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Bora za 2019. godinu

– Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Bora za 2019. godinu

– Obrazloženje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu 

– Obrazac za komentare

– Zaključak o sprovođenju javne rasprave za Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu

– Program javne rasprave o Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu

– Izveštaj o javnoj raspravi