Portal Javnih nabavki Republike Srbije

JAVNE NABAVKE GRADA BORA

Javna nabavka – JN GU 81-R/2019 – Radovi na tekućem održavanju arhive u Novom gradskom centru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javne nabavke redni broj : JN GU 31- U/2019 – usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanje unapređenjem svih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka redni broj : JN GU 80- U/2019 – usluge izrade Studije „ Analiza parkiranja u centralnoj zoni  grada Bora“ –

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Zamena ulaznih vrata na zgradi Gradske uprave u Boru broj javne nabavke JN GU 74-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka redni broj : JN GU 46-R /2019 – Izvođenje radova u  upravnoj  zgradi Gradske uprave Bor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka- Istraživanje i utvrđivanje stavova zadovoljstva mladih kvalitetom života u lokalnoj zajednici i uslugama lokalne samouprave, JN GG 6-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Usluga dnevnog boravka broj  javne nabavke – JN GU 8-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Novogodišnji paketići za decu iz socijalno ugroženih porodica broj  javne nabavke JN GU 14-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – JN GU 8-D/2019 – Automobili za potrebe Saveta za bezbednost saobraćaja

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – JN GU 39-U/2019 – Telefon, teleks i telefaks – korporativni pristup

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti u ponovljenom postupku – Opremanje objekata Novi gradski centar – Mobilijari – JN GU 20-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku – Usluge revizije LEAP JN FZŽS 8-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka u otvorenom postupku javne nabavke – redni broj: JN GU 83 -U /2019 – usluge izrade Studije procene stanja postojećeg vodovodnog sistema  gradskog naselja grada Bora, sa predlozima za unapređenje sistema –

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka – redni broj: JN GU 27-D/2019 Kancelarijski nameštaj podeljen u tri partije:

Partija 1 Kancelarijski nameštaj za GU

Partija 2 Kancelarijski nameštaj za potrebe opremanja prostora za rad Omladinskog kluba i 

Partija 3 Konferencijske stolice

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA Parija 3

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA Parija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

Javna nabavka male vrednosti – Istraživanje i utvrđivanje stepena inkluzije, tolerancije i diskriminacije manjinskih grupa –  redni broj: JN GG 7-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka u otvorenom postupaku javne nabavke – redni broj: JN GU 84 -U /2019 – usluge izrade Studije procene stanja postojećeg kanalizacionog sistema na teritoriji grada Bora

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka – JN GU 35-D/2019 – Računarska oprema podeljena u dve partije:
Partija1 – Računarska oprema i
Partija 2 – Štampači

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI Partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

Javna nabavka male vrednosti Kompjuterski softver – JN GU 6-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka redni broj : JN GU 80- U/2019 – usluge izrade Studije „ Analiza parkiranja u centralnoj zoni  grada Bora“

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENOM ROKU ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku – Izrada plana i programa energetske efikasnosti na osnovu Zakona o efikasnom korišćenju energije JN FZŽS 7-U/2019 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka male vrednosti u ponovljenom postupku – Opremanje objekata Novi gradski centar – Mobilijari – redni broj: JN GU 20-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka radova u ponovljenom otvorenom postupku – Zamena stolarije Doma kulture – prostorije Muzeja rudarstva i metalurgije – JN GU 71-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka dobara – Nabavka novogodišnjih ukrasa, JN GU 15-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – Usluge – Novogodišnja dekoracija grada, JN GU 10-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka u otvorenom postupku javne nabavke – redni broj: JN GU 77 -U /2019 – usluge  izrade  Projekta uređenja zona škola na teritoriji grada  Bora

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Za radove – Izgradnja vodovodne mreže MZ Metovnica – I faza, JN GU 33-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoren postupak javne nabavke radova – Zamena stolarije PVCu predškolskoj ustanovi „Bambi“ Bor,objekat Crvenkapa- redni broj: JN GU 80-R/2019 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – nabavka ugostiteljskih usluga – povodom slave grada Bora – redni broj: JN GG 5-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Opremanje objekata Novi gradski centar – Mobilijari – redni broj: JN GU 20-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka radova u otvorenom postupku – redni broj JN GU 24-R/2019 – radovi na tekućem održavanju sanitarnog čvora i krova u OŠ «Stanoje Miljković» Brestovac, područno odeljenje u Šarbanovcu – ponovljeni postupak

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavke male vrednosti -Kompjuterski softver za pripremu i sastavljanje budžeta – broj javne nabavke: JN GU 33-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – za radove – Rekonstrukcija sekundarne toplovodne mreže Predškolske ustanove „Bambi“ – obdanište Bambi sa projektnom dokumentacijom, JN GU 10-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka u otvorenom postupku na tekućem održavanju plafona višenamenske sale  u Domu kulture MZ  Gornjane u Gornjanu – redni broj: JN GU 61-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju novog evropskog vrtića površine preko 3000m2 u MZ Novi centar, JN GU 61-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoren postupak javne nabavke – nabavka usluge- JN GU 6-U/2019

Geodetske usluge, oblikovano u tri partije i to:

Partija 1: Geodetske usluge za ozakonjenje za sprovođenje urbanističkih i prostornih planova

Partija 2:  Geodetske usluge – Usluge geometara – obeležavanje, preparcelacija

Partija 3: Geodetske usluge – upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukturebroj  javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 3

Javna nabavka male vrednosti – redni broj: JN GU 34-D/2019 nabavka dobara – Ogrev za socijalno ugrož

ene porodice izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno nastanjena na teritoriji grada ( u pojedinačnom maksimalnom iznosu do 20.000 dinara)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku – Izrada studije pokrivenosti sistema za javno uzbunjivanje za grad Bor (akustična studija) – redni broj: JN GU 67-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI 1 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

REŠENJE O DELIMIČNOM USVAJANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA – PRIJAVA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka male vrednosti – Građevinski materijal za popravku i adaptaciju seoske kuće sa okućnicom (za readmisiju) broj javne nabavke JN GU 24-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Građevinski materijal za popravku ili adaptaciju 4 (četiri) seoske kuće sa okućnicom za interno raseljena lica broj  javne nabavke JN GU 23-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka u otvorenom postupku – nabavka radova -Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji dečijeg odmarališta  „Savača“ u Boru broj  javne nabavke – JN GU 79-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – JN GU 5-D/2019- Računarska oprema, oblikovano u pet partija:

Partija 1 -Računarska oprema za GU Bor,

Partija 2- Rezervni delovi,

Partija 3 – Računarska oprema – finansiranje po operativnom planu mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma,

Partija 4 –4 Lap-top računara i

Partija 5 –Dva lap-top računara za poslove sistema odbrane i pružanja pomoći CMO Bor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 5

Javna nabavka u otvorenom postupku – redni broj: JN GU 15-R/2019 – radovi na investicionom održavanju višenamenske sale u « MZ Metovnica» u Metovnici

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka-Izgradnja vodovoda – Grobljanska ulica MZ Zlot – JN GU 30-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku – redni broj JN GU 58-U/2019 – Izrada programa Strategije za razvoj turizma

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Organizovanje studijskih putovanja, poseta sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti poljoprivrede JN BFRP 1-U/2019 – ponovljeni postupak

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javne nabavke: redni broj  JN GU 38- U/2019 – Tekuće popravke i održavanje žičare na Crnom Vrhu

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Izrada promotivnog spota i emitovanje dva puta dnevno. Gostovanje na lokalnom radiju, jutarnji program. Večernje emisije u udarnom terminu, jednom mesečno. Terenski prilozi reportaže – promovisanje porodice sa troje i četvoro dece, promocija mera Vlade RS kroz pozitivne primere. Izrada dvostranog lifleta koji promoviše podsticajne mere Vlade RS i grada Bora broj  javne nabavke JN GU 74-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka redni broj : JN GU 69- R/2019  – elektro radovi na investicionom održavanju u sali MZ  „Slatina“ u Slatini 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluge- broj  javne nabavke – JN GU 75-U/2019- Stručne usluge – mere populacione politike JPS u Republici Srbiji 2019, oblikovano u četiri partije i to:

Partija 1 Usklađivanje rada i roditeljstva putem zbrinjavanja dece zaposlenih roditelja

Partija 2 Jačanje kompetencije za ispunjavanje bračne i roditeljske uloge i isticanje značaja uloge oca

Partija 3 Promovisanje zdravih stilova života

Partija 4 Snižavanje psihološke cene roditeljstva

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 4

Javna nabavka – Nabavka soli za zimsko održavanje puteva  – redni broj javne nabavke dobara: JN GU 10-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Predmet javne nabavke je nabavka kancelarijskog materijala – kancelarijski materijal – redni broj javne nabavke: JN GU 2-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA 1

PITANJA I ODGOVORI 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA  2

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke radova- Zimsko održavanje puteva na teritoriji grada Bora – JN GU 12-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka usluga – Izrada Projekta Turističke signalizacije (turistička mesta i javni objekti) – JN GU 57-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 1

PITANJA I ODGOVORI 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Zamena stolarije Doma kulture – prostorije Muzeja rudarstva i metalurgije – JN GU 71-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka usluga u otvorenom postupaku -Izrada elaborata odnosa planirane atmosferske i fekalne mreže u Boru i postojećih dalekovoda u vlasništvu AD EMS JN GU 64-U/2019 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Radovi na zameni oluka, broj javne nabavke JN GU 60-R/2019, oblikovano u dve partije i to:

Partija 1 Radovi na zameni oluka na Tehničkoj školi u Boru

Partija 2 Radovi na zameni oluka na Gimnaziji „Bora Stanković“ u Boru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

Javna nabavka u otvorenom postupku – Radovi na tekućem održavanje krova iznad kuhinje – sale za veselja u MZ Zlot broj  javne nabavke – JN GU 62-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka u otvorenom postupku – redni broj: JN GU 65-R/2019- Radovi na tekućem održavanju objekta „MZ Slatina“ u Slatini 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Ponovljeni otvoreni postupak javne nabavke usluga – Projektna dokumentacija – Projektno tehnička dokumentacija za izdavanje građevinskih dozvola i izdavanje lokacijskih uslova za vodosnabdevanje zaseoka u području: Novi Zlotski put – VKF, MZ „Brestovac“ i MZ „Zlot“ – JN GU 28-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – Tekuće popravke i održavanje putne mreže, partija 1) Redovno održavanje semafora JN GU 2-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka male vrednosti – Organizovanje studijskih putovanja, poseta sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti poljoprivrede JN BFRP 1-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna  nabavka radova  u  otvorenom postupku – radovi na tekućem održavanju sanitarnog čvora i krova u OŠ «Stanoje Miljković» Brestovac, područno odeljenje u Šarbanovcu- redni broj JN GU 24-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavke usluga u otvorenom postupaku – Projektna tehnička dokumentacija za izgradnju objekata za privremeni smeštaj pasa lutalica JN GU 79-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka –  usluga u otvorenom postupku Projektna dokumentacija – Investiciono održavanje platoa na pijaci redni broj: JN GU 78-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – JN GU 77 – R/2019 Investiciono održavanje puta od MZ Zlot do Zlotske pećine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka- JN GU 75-R/2019 -Radovi na investicionom održavanju puta na KP 10117 KO Bučje (put za Stol)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – JN GU 43-R/2019 – Radovi na tekućem održavanju krova OŠ“ Vuk Karadžić”, područno odeljenje u Slatini  – Ponovljeni postupak

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – JN PS 4-D/2019 – Kancelarijski materijal – Podrška radu izvršnih organa vlasti i skupštine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – nabavka kancelarijskog materijala – Podrška radu izvršnih organa vlasti i skupštine
– Oznaka i naziv iz Opšteg rečnika nabavke(ORN) : 30192000- kancelarijski materijal
– redni broj javne nabavke: JN PS 4-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka – Finansiranje parternog uređenja po projektu – adaptacija prostora za stambenu zgradu za izbeglice – JN GU 41-R/2019 – Ponovljeni postupak javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka – Zamena stolarije u sportskoj sali OŠ „3. Oktobar“ Bor – redni broj nabavke JN GU 72-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka u otvorenom postupku – nabavka – Održavanje postojećeg vodovoda u MZ Bučje broj  javne nabavke – JN GU 20-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – usluge mobilne telefonije- broj  javne nabavke:JN GU 40-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Usluge ličnih pratilaca broj  javne nabavke – JN GU 17-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti-Računari za nagrađivanje učenika-broj javne nabavke JN GU 9-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Automobil – broj nabavke JN GG 2-D/2019 – ponovljeni postupak

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Unapređenje kulturnih, sportskih i drugih sadržaja za mlade u sklopu Nedelje mladih / Organizacija manifestacije Borsko omladinsko leto, organizovanje Međunarodnog dana mladih (niz događaja u sklopu manifestacije), broj  javne nabavke JN GU 34-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka – Instalacija centralnog grejanja u Predškolskoj ustanovi Bambi – Obdanište u NGC-u Bor JN GU 57-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluge Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj, oblikovano u sedam partija i to:

Partija 3 :Servisiranje i održavanje vozila marke IVECO minibus broj  javne nabavke – JN GU 47-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – usluga korišćenja interneta i slično redni broj  javne nabavke:JN GU 48-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna  nabavka radova  u  otvorenom postupku – radovi na tekućem održavanju krova MZ Slatina u Slatini redni broj JN GU 64-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

Javna nabavka radova na asfaltiranju, po partijama i to:

1) Asfaltiranje glavnih i internih saobraćajnica na novom groblju u Boru

2) Radovi na asfaltiranju staza i parkinga u Zoološkom vrtu, JN GU 54-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-PARTIJA 2

Javna nabavka u otvorenom postupku – nabavka dobara – Paketi za đake prvake (školska oprema i pribor) broj  javne nabavke – JN GU 31-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka male vrednosti – Automobil – broj nabavke JN GG 2-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka  – Usluge uklanjanja nelegalnih objekata (manjih montažnih, pomoćnih i drugih građevinskih objekata i školjki automobila) i usluge iseljenja bespravno useljenih lica, podeljeno u dve partije za Partiju 2) Usluge iseljenja bespravno useljenih lica – JN GU 5-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka radova na zameni podova, spuštenih plafona i krečenju prostorija u  OŠ „Đura Jakšić“ u Velikom Krivelju – područno odeljenje u Bučju, JN GU 59-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – Otvoreni postupak javne nabavke radova – Izvođenje radova na zameni cevi na „B“ magistrali – JN GU 50-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

PITANJA I ODGOVORI 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA 2

PITANJA I ODGOVORI 3

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 3

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA 3

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – Radovi na tekućem održavanju krova OŠ „Vuk Karadžić“, područno odeljenje u Slatini – redni

broj: JN GU 43 – R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

 

Javna nabavka – Radovi na tekućem održavanju krova OŠ „Đura Jakšić“ Krivelj, područno odeljenje u Gornjanu- broj nabavke JN GU 38-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka usluga – Monitoring zemljišta na teritoriji grada Bora, u skladu sa Tehničkom specifikacijom – broj javne nabavke – JN FZŽS 3-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 1

PITANJA I ODGOVORI 2

PITANJA I ODGOVORI 3

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka radova u otvorenom postupku – redni broj javne nabavke: JN GG 1-R/2019 – Radovi na održavanju seoskih puteva

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Usluge personalnih asistenata broj  javne nabavke – JN GU 18-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka u otvorenom postupku – električna energija – redni broj javne nabavke : JN GU 16-D /2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Usluge – Projektno tehnička dokumentacija za izdavanje građevinskih dozvola i izdavanje lokacijskih uslova za vodosnabdevanje zaseoka u području: Novi Zlotski put – VKF, MZ „Brestovac“ i MZ „Zlot“ – JN GU 28-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 1

PITANJA I ODGOVORI 2

PITANJA I ODGOVORI 3

PITANJA I ODGOVORI 4

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka – nabavka dobara Udžbenici od prvog do četrvrtog razreda osnovnih škola – JN GU 21-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Usluge – Projektno tehnička dokumentacija za izdavanje građevinskih dozvola i izdavanje lokacijskih uslova za vodosnabdevanje zaseoka „Devesel“ MZ Zlot, JN GU 26-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – Finansiranje parternog uređenja po projektu – adaptacija prostora za stambenu zgradu za izbeglice – JN GU 41-R/2019 – Ponovljeni postupak javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Tekuće održavanje platoa ispred škole OŠ Đura Jakšić, Veliki Krivelj, područno odeljenje Bučje, JN GU 19-R/2019 – Ponovljeni postupak javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

REŠENJE O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE

Javna nabavka male vrednosti – Podrška različitim kulturnim, edukativnim, muzičkim i sportskim događajima – aktivnosti podrške organizovanja i realizovanja različitih kulturnih, edukativnih, muzičkih i sportskih događaja, broj  javne nabavke JN GU 35-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Unapređenje okruženja za mlade, socijalna inkluzija mladih, interkulturni dijalog, razvoj tolerancije / Edukativno kreativne radionice za mlade, redni broj JN GU 32 -U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – usluge –Osnaživanje mladih u realizaciji trening / kursa škole mladih novinara i programa bezbednosti mladih na internetu / Edukativno informativne radionice za mlade na temu novinarstva, bitnosti prenošenja realizovanih informacija i podrške programa bezbednosti mladih redni broj JN GU 36 -U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI

  Javna nabavka-Investiciono održavanje krova Doma kulture – prostorije Muzeja rudarstva sam metalurgije redni broj javne nabavke JN GU 21-R/2019 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Javna nabavka male vrednosti –  usluge tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj, oblikovano u sedam partija i to: Partija 3 :Servisiranje i održavanje vozila marke IVECO minibus broj  javne nabavke – JN GU 47-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA PONOVLJENI POSTUPAK

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka  – Nabavka protivgradnih raketa za protivgradnu zaštitu – redni broj javne nabavke JN BFRP 1-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Javna nabavka u otvorenom postupku – redni broj: JN GU 44 -U /2019 – usluge  izrade  Projektno  tehničke dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola i izdavanje lokacijskih uslova za vodosnabdevanje zaseoka „Prevalje“ MZ Zlot 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Javna nabavka u otvorenom postupku javne nabavke redni broj: JN GU 42 -U /2019 – usluge izrade Projektno tehničke dokumentacije rekonstrukcije atmosferske kanalizacije – ulice Majdanpečka i Čočetova u Boru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI I

PITANJA I ODGOVORI II

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Javna nabavka – Medijske usluge radija i televizije – Prenos sednica Skupštine na televiziji i radiju – broj  nabavke NN SG 6-U/2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

 

Javna nabavka za usluge  izrade  Projektno  tehničke dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola, izvođenje radova i izdvanje lokacijskih uslova za vodosnabdevanje MZ Bučje –  JN GU 43 -U /2019 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka – Izrada projektno – tehničke dokumentacije za sanaciju i radovi na sanaciji mosta na Bigreni prema Čujkinom potoku MZ  Donja Bela Reka kod Bora, u skladu sa datim projektnim zadatkom po sistemu „ključ u ruke“- JN GU 36-R /2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka – Izrada projektno – tehničke dokumentacije za sanaciju i radovi na sanaciji mosta na Rukjavici ka brdskom reonu MZ Slatina kod Bora – JN GU 14-R /2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka male vrednosti – Objavljivanje i oglašavanje u elektronskim medijima broj  javne nabavke JN GU 9-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Javna nabavka male vrednosti Monitoring pijaće vode sa javnih česmi broj  javne nabavke: JN GU 14-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Javna nabavka – Unapređenje energetske efikasnosti – Zamena stolarije na obdaništu “Bambi – Predškolska ustanova Bambi u Boru – JN GU 45-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

IZMENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI I

PITANJA I ODGOVORI II

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Javna nabavka – Finansiranje parternog uređenja po projektu – adaptacija prostora za stambenu zgradu za izbeglice – JN GU 41-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka – Finansiranje izgradnje toplovoda do zgrade radi priključenja na toplovodnu mrežu – završetak toplifikacije i priključenje objekta sa 15 stambenih jedinica na toplovodnu mrežu – JN GU 40-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

REŠENJE O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE

Javna nabavka –  Usluge informisanja javnosti – emisije o radu organa – red. br. javne nabavke: JN GG 1-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Rekonstrukcija sekundarne toplovodne mreže Predškolske ustanove „Bambi“ – obdanište Bambi sa projektnom dokumentacijom – JN GU 10-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Javna nabavka radova na tekućem održavanju podova OŠ Đura Jakšić, Veliki Krivelj, područno odeljenje Bučje – JN GU 44-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Tekuće održavanje platoa ispred škole OŠ Đura Jakšić,  Veliki Krivelj,  područno odeljenje Bučje – JN GU 19-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka male vrednosti – Klupe za sedenje – JN GU 13-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Izrada projektno tehnička dokumentacija sa postavljanjem vertikalne signalizacije – Novi zlotski put – JN GU 34-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Štampane karte i prateći obrasci za ugovoreni linijski prevoz broj  javne nabavke JN GU 4-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Otvoren postupak javne nabavke  – Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji grada Bora, za period trajanja usluge od 12 meseci – broj javne nabavke – JN FZŽS 1-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Izrada projektno – tehničke dokumentacije za sanaciju i radovi na sanaciji mosta na Bigreni prema Čujkinom potoku MZ  Donja Bela Reka kod Bora, u skladu sa datim projektnim zadatkom po sistemu „ključ u ruke“- JN GU 36-R /2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Izgradnja vodovoda krak kod Nestorovog potoka MZ Šarbanovac – JN GU 16-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI 2

PITANJA I ODGOVORI 3

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Izgradnja vodovoda prema tunelu MZ Šarbanovac – Timok – JN GU 11-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Izgradnja vodovodne mreže krak kod auto otpada MZ Šarbanovac – Timok – JN GU 9-R/2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI 2

PITANJA I ODGOVORI 3

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN GU 14-R /2019 – Izrada projektno – tehničke dokumentacije za sanaciju i radovi na sanaciji mosta na Rukjavici ka brdskom reonu MZ Slatina kod Bora

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

JN GU 5-U/2019 – Usluge uklanjanje nelegalnih objekata (manjih montažnih, pomoćnih, drugih građevinskih objekata i školjki automobila), usluge iseljenja bespravno useljenih lica:   
         P1-Usluge uklanjanja nelegalnih objekata (manjih montažnih, pomoćnih, drugih građevinskih objekata i školjki automobila)
         P2-Usluge iseljenja bespravno useljenih lica

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI-Partija 1

ODLUKA OBUSTAVI POSTUPKA -Partija 2

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA-Partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

ODLUKA O DODELI Partija 2

Javna nabavka male vrednosti broj javne nabavke JN GU 17-D/2019 gume za službena vozila oblikovana po partijama i to :

Partija 1: Gume za službena vozila i

Partija 2: Gume za službena vozila – Finansiranje po operativnom planu mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

Javna nabavka male vrednosti – Tekuće popravke i održavanje – Lazareva pećina, prema tehničkoj specifikaciji Kancelarije za zaštitu životne sredine Gradske uprave Bor – JN GU 25-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti -Objavljivanje oglasa, konkursa i sl. u štampanim medijima na teritoriji RS broj javne nabavke JN GU 12-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – Usluge na održavanju programa za potrebe GU Bor – Odeljenje za planiranje i razvoj – JN GU 4-U/2019 – Ponovljeni postupak

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – broj javne nabavke – JN GU 47-U/2019 – Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj, oblikovano u sedam partija i to:

Partija 1: Servisiranje i održavanje vozila marke OPEL

Partija 2: Servisiranje i održavanje vozila marke CHEVROLET

Partija 3 :Servisiranje i održavanje vozila marke IVECO minibus

Partija 4:Servisiranje i održavanje vozila marke ŠKODA

Partija 5: Materijal za tekuće popravke i održavanje vozila

Partija 6: Servisiranje i održavanje vozila marke ŠKODA u garantnom roku

Partija 7: Održavanje vozila marke FIAT za potrebe realizacije Mobilnog tima – finansiranje po operativnom planu mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA -Partija 3

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA -Partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-Partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-Partija 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-Partija 5

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-Partija 6

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-Partija 7

 

Javna nabavka male vrednosti redni broj javne nabavke: JN GU 41-U /2019 -usluge osiguranja zaposlenih u slučaju nesreće na radu

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Ponovljeni postupak javne nabavke radova – Krpljenje udarnih rupa na ulicama u gradu i opštinskim putevima- JN GU 1a-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Usluge održavanja Informacionog sistema lokalne poreske administracije – Redni broj: JN GU 3-U/2019

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo, oblikovano u dve partije: 1. Partija  Hrana, 2. Partija  Pića – Redni broj: JN GG 1-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

Javna nabavka male vrednosti – Objavljivanje tendera i informativnih oglasa u lokalnom glasilu – broj javne nabavke JN GU 52-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti  – Cveće i zelenilo – JN FZŽS 1-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka radova – Održavanje betonskih staza i stepeništa – JN GU 16-P/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – redni broj- JN GG 2-U /2018 – Reprezentacija (ugostiteljske usluge i usluge smeštaja gostiju) , podeljeno u dve partije:

  1. Partija 1 – Reprezentacija (ugostiteljske usluge)
  2. Partija 2 – Smeštaj gostiju

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

Javna nabavka –  usluga izrade – Projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju nepokretnosti na potesu „Selište“ sa troškovima funkcionisanja u skladu sa Projektnim zadatkom predmetne usluge – redni broj javne nabavke – JN GU 46-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 1

PITANJA I ODGOVORI 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – usluge održavanja softvera (programa) – redni broj: JN GU 2 –U/ 2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti nabavka usluge – Osiguranje vozila – JN GU 1-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

OBAVTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

Javna nabavka: Održavanje programa za potrebe GU Bor – Odeljenje za planiranje i razvoj – JN GU 4-U/2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka male vrednosti – Gorivo oblikovanu u dve partije:

  1. Partija 1 – Izdaci za gorivo – pogonsko gorivo i ulja za službena vozila i
  2. Partija 2 – Izdaci za gorivo – Finansiranje po operativnom planu mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma – JN OU 7-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-Partija 1 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-Partija 2

Javna nabavka male vrednosti – Usluge obavljanja poslova koordinatora – finansiranje po operativnom planu mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma broj javne nabavke JN GU 50-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka usluga – Geodetske usluge – Sprovođenje urbane komasacije JN GU 27-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – usluga održavanja informacionog sistema (program Hermes – pisarnica sa organima rešavanja) redni broj : JN GU 20-U/2019

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – održavanje atmosferske kanalizacije – JN GU 3-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Javna nabavka stručne literature za redovne potrebe i usavršavanje zaposlenih za 2019. godinu redni broj javne nabavke : JN GU 3-D /2019

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 1

Javna nabavka male vrednosti- Specijalizovane usluge stručnog nadzora – hidrogradnja – JN GU 25-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke redni broj: JN FZŽS 2-U /2019 – za usluge -Monitoring voda na teritoriji grada Bora 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

ODLUKA O DODELI 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti -Specijalizovane usluge stručnog nadzora-elektro radovi – JN GU 24-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

 Javna nabavka male vrednosti-Specijalizovane usluge stručnog nadzora – niskogradnja – JN GU 23-U/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke radovi na zameni spoljne stolarije na objektu OŠ „3. oktobar“ u Boru – redni broj: JN GU 42-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI 1

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Održavanje javnih česmi i fontana – JN GU 6-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – Električna energija – javna rasveta – JN GU 11-D/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke radova – JN GU 2-R/2019 – Tekuće popravke i održavanje putne mreže, po partijama:

 Partija 1)  Redovno održavanje semafora

 Partija 2)  Održavanje horizontalne signalizacije u gradu i na opštinskim putevima

 Partija 3)  Održavanje vertikalne signalizacije u gradu i na opštinskim putevima

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O OBUSTAVI Partija 1

ODLUKA O DODELI Partija 2 i Partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 3

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

Javna nabavka male vrednosti -Potrošni materijal za potrebe Gradske uprave grada Bora (Toneri, kertridži i riboni za štampače i fotokopir aparate  u Gradskoj upravi grada Bora) broj  javne nabavke JN GU 1-D/2019

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti- JN GU 5-R/2019 -ODRŽAVANJE JAVNE RASVETE

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Krpljenje udarnih rupa na ulicama u gradu i opštinskim putevima- JN GU 1a-R/2019

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI 2

PITANJA I ODGOVORI 3

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka male vrednosti JN GU 49-U/2019-Usluge obavljanja poslova koordinatora Kancelarije za mlade, oblikovamo u dve partije:

Partija 1 Koordinator Kancelarije za mlade

Partija 2  Koordinator kluba Kancelarije za mlade

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-Partija 2

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Letnje održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva – JN GU  4-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – JN GU 15 -U /2019- Softverski modul „Kadrovska evidencija“

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka u otvorenom postupku –Tekuće održavanje podova u Ekonomsko-trgovinskoj školi broj  javne nabavke – JN GU 39-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Autobuska stajališta – JN GU 8-R/2019

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka radova u otvorenom postupku – Asfaltiranje ulica i puteva u selima – redni broj javne nabavke: JN GU 27-R/2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka radova u otvorenom postupku – Asfaltiranje ulica u gradu – redni broj javne nabavke: JN GU 26-R/2019      

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

JAVNE NABAVKE 2018

JAVNE NABAVKE 2017

JAVNE NABAVKE 2016