Portal Javnih nabavki Republike Srbije

JAVNE NABAVKE GRADA BORA

Obaveštenje na osnovu Odluke o privremenoj obustavi izvršenja budžeta (Službeni list Grada Bora“, broj 12/20) (PREDSEDNIK SKUPŠTINE I GRADSKA UPRAVA)

OBAVEŠTENJE 404-272- 2020

OBAVEŠTENJE 404-273-2020

OBAVEŠTENJE 404-274- 2020

OBAVEŠTENJE 404-275- 2020

OBAVEŠTENJE 404-276-2020

OBAVEŠTENJE 404-277-2020

Javna nabavka male vrednosti – broj javne nabavke – JN GU 81-U/2020 – Usluge veštačenja i procene vrednosti nepokretnosti, oblikovano u četiri partije i to:

Partija 1: Usluge veštačenja u oblasti građevinarstva

Partija 2: Usluge procene vrednosti nepokretnosti u oblasti građevinarstva

Partija 3: Usluge veštačenja u oblasti poljoprivrede

Partija 4: Usluge veštačenja u oblasti šumarstva

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

JN GU 32-D/2020 – Kompjuterski softver za Projekat Unops-Swiss PRO program donacije na veb portalu „Moj predmet“

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka – Specijalizovane usluge stručnog nadzora – elektro radovi, JN GU 18-U/2020 – Ponovljeni postupak

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka male vrednosti – redni broj- JN GG 2-U /2020 Reprezentacija (ugostiteljske usluge i usluge smeštaja gostiju) , podeljeno u dve partije:

partija 1) Reprezentacija (ugostiteljske usluge)  i

partija 2) Smeštaj gostiju

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka – JN GU 17-U/2020 – Specijalizovane usluge stručnog nadzora – niskogradnja

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka – JN GU 31-D/2020 – Računarska oprema za Projekat Unops-Swiss PRO program donacije na veb portalu „Moj predmet“

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI 

Javna nabavka – JN GU 14-R/2020 – radovi na tekućem održavanju sanitarnog čvora i krova u OŠ «Stanoje Miljković» Brestovac, područno odeljenje u Šarbanovcu

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka – usluga održavanja računovostvenog softvera –  redni broj javne nabavke: JN GU 2-U /2020

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA

ODLUKA O DODELI 

Javna nabavka – Građevinski materijal za završetak ili adaptaciju stambenog objekta za interno raseljena lica broj  javne nabavke JN GU 18-D/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka –  Izrada projekata parcelacije i preparcelacije broj javne nabavke – JN GU 45-U/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka – JN GU 55-U/2020 – Monitoring vode

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka – usluge održavanja Informacionog sistema lokalne poreske administracije ( IS LPA)  – redni broj javne nabavke: JN GU 3-U /2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

ODLUKA O DODELI 

Javna nabavka – JN GU 22-D/2020 – Elektronska oprema (zvučnici sa držačima, mikseta, mikrofon)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI 

Javna nabavka – usluge broj javne nabavke – JN GU 5-U/2020 Geodetske usluge, oblikovano u tri partije i to:

Partija    1: Geodetske usluge – Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture

Partija 2: Geodetske usluge – Geodetske usluge za ozakonjenje za sprovođenje urbanističkih i prostornih planova

Partija    3: Geodetske usluge – Usluge geometara – obeležavanje, preparcelacija

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka male vrednosti – Završni zanatski radovi u vrtiću u NGC-u – JN GU 44-R/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

ODLUKA O DODELI 

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka i ugradnja opreme i sredstava za protivpožarnu zaštitu u vrtiću u NGC-u – JN GU 33-D/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka redni broj : JN GU 79- U/2020 – izrada Studije opravdanosti kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu Borske reke-

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI 

Javna nabavka – JN GU 25-R/2020 – Radovi na tekućem održavanju krova MZ Slatina

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka – JN GU 47-U/2020 – Usluge štampanja za Projekat 1301-05

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI 

Javna nabavka – Usluga održavanja informacionog sistema ( program Hermes kadrovska evidencija) – JN GU 28-U/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka – JN GU 13-D/2020 Nabavka klupa za sedenje  

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – nabavka stručne literature  za redovne potrebe  i usavršavanje  zaposlenih za 2020. godinu razvrstano u  četiri partije (redni broj javne nabavke : JN GU 3-D /2020) 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Paragraf

Javna nabavka – Specijalizovane usluge stručnog nadzora – hidrogradnja, JN GU 19-U/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka – Specijalizovane usluge stručnog nadzora – elektro radovi, JN GU 18-U/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka – Specijalizovane usluge stručnog nadzora – niskogradnja, JN GU 17-U/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka redni broj : JNGU15-U/2020 – Usluga održavanja informacionog sistema ( program Hermes – pisarnica sa organima rešavanja)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – redni broj javne nabavke: JN GU 7-D/2020 – Benzin

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka – redni broj javne nabavke: JN GU 4-R/2020 Letnje održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Javna nabavka – Za usluge – Studija stanja sistema daljinskog grejanja u Boru sa analizom izvodljivosti projekata zamene energenata, JN GU 50-U/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA  I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka u otvorenom postupku,  redni broj: JN GU 51 – U/2020 – usluga izrade Projektno tehničke dokumentacije za dobijanje potrebnih dozvola za izgradnju dve nove Toplane u Boru

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

IZMENA I DOPUNA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka radova u otvorenom postupku – redni broj javne nabavke: JN GU 2-R/2020 – Tekuće popravke i održavanje putne mreže, po partijama

Partija 1)  Redovno održavanje semafora

 Partija 2)  Održavanje horizontalne signalizacije u gradu i na opštinskim putevima

 Partija 3)  Održavanje vertikalne signalizacije u gradu i na opštinskim putevima

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

PITANJA I ODGOVORI

Javna nabavka male vrednosti – Adaptacija i rekonstrukcija dečijeg odmarališta „Savača“ Bor – dodatni radovi broj  javne nabavke – JN GU 43-R/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti redni broj :  JN GG 1-D/2020 – Materijal za ugostiteljstvo, oblikovano u dve partije

Partija 1 Hrana

Partija 2 Pića

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija2

Javna nabavka redni broj : JN GU 23- D/2020 – Nabavka oprema za obrazovanje –

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka u otvorenom postupku – nabavka usluge izmene i dopune Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor (sa strateškom procenom uticaja) broj  javne nabavke – JN GU 60-U/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI 2

ODLUKA O OBUSTAVI

Javna nabavka – Električna energija – javna rasveta – JN GU 11-D/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka – Postavljanje ograde kod vrtića u Novom gradskom centru, JN GU 42-R/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – Zamena parketa u Maloj dvorani Ustanove sportski centar „Bor“ Bor, JN GU 21-R/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka – broj javne nabavke JN GU 33-U/2020 – Usluge obavljanja poslova koordinatora Kancelarije za mlade, oblikovamo u dve partije:

Partija 1 Koordinator Kancelarije za mlade

Partija 2 Koordinator kluba Kancelarije za mlade

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluge osiguranja vozila – redni broj  javne nabavke -JN GU 1-U/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Osiguranje imovine (građevinskih objekata i opreme) za period trajanja ugovorene usluge od 24 (dvadeset četiri) meseci ( red.br. JN GU  32- U/2020)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – JN GU 31-U/2020 – Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj, oblikovano u osam partija

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija5

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija6

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija7

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija8

Javna nabavka – JN GU 1b-R/2020 – Održavanje betonskih staza i stepeništa

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka – JN GU 22-R/2020 – Investiciono održavanje trotoara i parkinga u gradu

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI 2

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – JN GU 17-R/2020 – Asfaltiranje ulica i puteva u selima

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI 2

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – JN GU 16-R/2020 – Radovi – Asfaltiranje ulica u gradu

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI 2

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – JN GU 38-R/2020 – Završetak elektro radova na Savači po projektu

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

PROJECT – Field laboratories for examination of the quality of water and soils
TENDER TITLE – Supply of Vehicle for hand loading of garbage for the project CB007.2.32.079
Reference number CB007.2.32.079-T03
Date of launching: 23.01.2020

T03 Supply of Vehicle for hand loading of garbage for the project CB007.2.32.079

Corrigendum 1 City of Bor

Questions and answers

Minutes from the Site Visit

JAVNE NABAVKE 2019

JAVNE NABAVKE 2018

JAVNE NABAVKE 2017

JAVNE NABAVKE 2016