Портал Јавних набавки Републике Србије

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГРАДА БОРА

Јавна набавка радова у отвореном поступку – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 2-Р/2020 – Текуће поправке и одржавање путне мреже, по партијама

Партија 1)  Редовно одржавање семафора

 Партија 2)  Одржавање хоризонталне сигнализације у граду и на општинским путевима

 Партија 3)  Одржавање вертикалне сигнализације у граду и на општинским путевима

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Јавна набавка мале вредности – Адаптација и реконструкција дечијег одмаралишта „Савача“ Бор – додатни радови број  јавне набавке – ЈН ГУ 43-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Jавнa набавкa мале вредности редни број :  ЈН ГГ 1-Д/2020 – Материјал за угоститељство, обликовано у две партије

Партија 1 Храна

Партија 2 Пића

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Јавнa набавкa редни број : ЈН ГУ 23- Д/2020 – Набавка опрема за образовање –

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка услуге измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Бор (са стратешком проценом утицаја) број  јавне набавке – ЈН ГУ 60-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Jавнa набавкa – Електрична енергија – јавна расвета – ЈН ГУ 11-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Jавнa набавкa – Постављање ограде код вртића у Новом градском центру, ЈН ГУ 42-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Jавнa набавкa – Замена паркета у Малој дворани Установе спортски центар „Бор“ Бор, ЈН ГУ 21-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Jавнa набавкa – број јавне набавке ЈН ГУ 33-У/2020 – Услуге обављања послова координатора Канцеларије за младе, обликовамо у две партије:

Партија 1 Координатор Канцеларије за младе

Партија 2 Координатор клуба Канцеларије за младе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa мале вредности – набавка услуге осигурања возила – редни број  јавне набавке -ЈН ГУ 1-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa мале вредности – Осигурање имовине (грађевинских објеката и опреме) за период трајања уговорене услуге од 24 (двадесет четири) месеци ( ред.бр. ЈН ГУ  32- У/2020)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка – ЈН ГУ 31-У/2020 – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у осам партија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка – ЈН ГУ 1б-Р/2020 – Одржавање бетонских стаза и степеништа

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка – ЈН ГУ 22-Р/2020 – Инвестиционо одржавање тротоара и паркинга у граду

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

Јавна набавка – ЈН ГУ 17-Р/2020 – Асфалтирање улица и путева у селима

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Јавна набавка – ЈН ГУ 16-Р/2020 – Радови – Асфалтирање улица у граду

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Јавна набавка – ЈН ГУ 38-Р/2020 – Завршетак електро радова на Савачи по пројекту

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

PROJECT – Field laboratories for examination of the quality of water and soils
TENDER TITLE – Supply of Vehicle for hand loading of garbage for the project CB007.2.32.079
Reference number CB007.2.32.079-T03
Date of launching: 23.01.2020

T03 Supply of Vehicle for hand loading of garbage for the project CB007.2.32.079

Corrigendum 1 City of Bor

Questions and answers

Minutes from the Site Visit

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016