• Tekuće popravke i održavanje u prostorijama svlačionice na sportskim terenima MZ Zlot
  Redni broj javne nabavke: JN OU 8-R/2016

 

 

 

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 

 

 

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 • Radovi na tekućim popravkama i održavanju prostorija zgrade Opštinske uprave Bor
  Redni broj javne nabavke: JN OU 2-R/2016

 

 

 

 

 

 

PITANJA I ODGOVORI – 03.08.2016.

 

 

 

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 

 

 

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 • Nabavka štampanih karata i pratećih obrazaca za ugovoreni linijski autobuski prevoz (gradski i prigradski) na teritoriji opštine Bor za period do kraja tekuće godine
  Redni broj javne nabavke: JN OU 5-D/2016.

 

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 

 

 

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 • Nabavka usluge u ponovljenom postupku – Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj
  Broj javne nabavke: JN OU 8-U/2016

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 

 

 

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 • Investiciono održavanje prostorija bioskopa u MZ ZLOT
  Redni broj javne nabavke: JH OU 6-P/2016

 

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 • Investiciono održavanje sanitarnih prostorija u OŠ „3. oktobar“ Bor
  Redni broj javne nabavke: JH OU 3-P/2016

 

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 • Objavljivanje oglasa, konkursa i slično, u štampanim medijima (dnevni list) za period do kraja tekuće godine
  Redni broj: JN OU 25-U/2016

 

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 • Investiciono održavanje (zamena) stolarije u OŠ „Vuk Karadžić“ – područno odeljenje u Slatini i vrtiću „Dečija radost“ u Boru
  Redni broj: JN FZŽS 3-R/2016

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 

 

 

 

PITANJA I ODGOVORI 15.07.2016.

 

 

 

 

 

 

PITANJA I ODGOVORI

 

 • Investiciono održavanje fasada – Gimnazija „Bora Stanković“ Bor i Mašinsko elektrotehnička škola Bor radi povećanja energetske efikasnosti
  Redni broj javne nabavke: JN FZŽS 2-R/2016

 

 

 

 

 

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – 01.08.2016

 

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

 

 

 

 

 

 

PITANJA I ODGOVORI – 27.07.2016.

 

 

 

 

 

 

PITANJA I ODGOVORI – 21.07.2016.

 

 

 

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 

 

 

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 • Plan generalne regulacije za gradsko područje Bora – redni broj JN OU 14-U/2016

 

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 • Otvoreni postupak javne nabavke usluga – Objavljivanje i oglašavanje u elektronskim medijima – nateleviziji , sukcesivno do kraja tekuće godine – redni broj: JN OU 19-U /2016

 

 

 

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 • Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – redni broj  JN PO 1-U /2016- reprezentacija (ugostiteljske usluge, smeštaj)-2 partije

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA                    POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE