Informator o radu organa Grada Bora možete preuzeti na sledećem linku:

http://bor.rs/wp-content/uploads/2019/04/INFORMATOR-O-RADU-ORGANA-GRADA-BOR-8.4.2019.pdf