ГРАД БОР

ул. Моше Пијаде 3

19210 Бор, Србија

централа: 030 423 255

веб сајт: http://bor.rs/

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Александар Миликић

тел: 030 423 980

факс: 030 423 310

мејл: gradonacelnik@bor.rs; aleksandar.milikic@bor.rs

Кабинет градоначелника

Наташа Николовски Смиљковић, шеф кабинета

тел: 030 423 980

факс: 030 423 310

мејл: aleksandar.milikic@bor.rs

Служба за протокол и информисање

Снежана Чукић

тел: 030 422 331

мејл: protokol@bor.rs

СКУПШТИНА ГРАДА

Председник Скупштине града Драган Жикић

тел: 030 423 980

факс: 030 423 310

мејл: predsednik.so@bor.rs

Секретар Скупштине града Слободан Баџа

тел: 030/423 255 лок. 140

канцеларија 40

мејл: sekretar.so@bor.rs

ГРАДСКО ВЕЋЕ

члан Градског већа задужен за област руралног развоја Бобан Јаношевић

члан Градског већа задужен за област пољопривреде Љубиша Репеђић

члан Градског већа задужен за ванредне ситуације Данијел Алексић

члан Градског већа задужен за област социјалне заштите и друштвене бриге о деци Добрица Ђурић

члан Градског већа задужен за област образовања Тамара Пауновић

члан Градског већа задужен за област културе и информисања Милена Станојковић Кожовић

члан Градског већа задужен за област спорта Игор Јанковић

члан Градског већа задужен за област омладине и пројекте Срећко Здравковић

тел: 030 427 313

канцеларија 41

мејл: vece@bor.rs

ГРАДСКА УПРАВА

Начелник Градске управе Љубинка Јелић

тел: 030 423 179

факс: 030 423 179

канцеларија 43

мејл: nacelnik.ou@bor.rs

  • Одељење за управу и опште послове

начелник Радисав Филиповић, тел: 030 423 255 лок. 151 мејл: radisav.filipovic@bor.rs

  • Одељење за финансије

начелник Зорана Гајић, тел: 030 423 255 лок. 168, мејл: finansije@bor.rs

  • Одељење за привреду и друштвене делатности

начелник Наташа Пејчић, тел: 030 423 255 лок. 163, мејл: privreda@bor.rs

  • Одељење локалне пореске администрације

начелник Милена Стројић, тел: 030 421 199, мејл: lpa@bor.rs; milena.strojic@bor.rs

  • Одељење за инспекцијске послове

начелник Слободан Стоичевски, тел: 030 425 080, мејл: inspekcija@bor.rs; slobodan.stojcevski@bor.rs

  • Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове

начелник Драган Јеленковић, тел: 030 423 255 лок. 170, мејл: urbanizam@bor.rs; dragan.jelenkovic@bor.rs

  • Служба за скупштинске послове

секретар Скупштине града Слободан Баџа, тел: 030 423 255 лок. 140, 030 422 330; мејл: sekretar.so@bor.rs

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Нена Матић, тел: 030423255 лок.118, мејл: nena.matic@bor.rs

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈКП „Водовод“ тел: 030 421 150, 030 425 745; сајт: http://vodovodbor.com/

ЈКП „3.октобар“ тел: 030 432 224; сајт: http://jkpbor.rs/

ЈКП „Топлана“ тел: 030 423 168; сајт: http://toplana.rs/

ЈП за стамбене услуге „Бор“ тел: 030 423 188; сајт: http://jpbor.rs/

ЈП „Боговина“ тел: 030 422 882; сајт: http://www.jpbogovinabor.com/

ЈП „Зоолошки врт“ тел: 030 215 00 29, 030 215 00 30; сајт: http://www.zoovrtbor.com/

Бизнис инкубатор центар Бор тел: 030 457 750, 030 457 751; сајт: http://www.bicbor.rs/

Туристичка организација Бор тел: 030 459 020; сајт: http://tobor.rs

Центар за културу града Бора тел: 030 424 546; сајт: http://centarzakulturubor.org.rs/ 

Народна библиотека Бор тел: 030 458 120; сајт:  http://www.biblioteka-bor.org.rs/ 

Музеј рударства и металургије Бор тел: 030 423 560; сајт:  https://www.muzejrudarstvaimetalurgije.rs/

Установа Спортски центар „Бор“ тел: 030 432 725; сајт: http://www.sportskicentarbor.com/ 

Предшколска установа „Бамби“ Бор тел: 030 425 160; сајт: http://bambibor.net/ 

Дом здравља Бор тел:  030 432 777; сајт: https://www.domzdravljabor.org.rs/ 

Центар за социјални рад тел: 030 422 589; 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ОШ „3.октобар“  тел: 030 432 160; мејл: osnovnaskola3oktobar@gmail.com

ОШ “Бранко Радичевић” тел: 030 458 290; сајт: http://www.branko-bor.edu.rs/ мејл: osbrankoradicevic@mts.rs

ОШ “Душан Радовић” тел: 030 432 469; сајт: http://www.osdusanradovicbor.edu.rs/site/ мејл: osdusanradovicbor@gmail.com

ОШ “Свети Сава” тел: 030 421 688; сајт: https://ossvetisava.wordpress.com/ мејл: ossvetisavabor@ptt.rs

ОШ “Вук Караџић” тел: 030 424 588; сајт: https://osvukbor.wordpress.com/ мејл: osvukkaradzicbor@gmail.com

ОШ “Петар Радовановић” тел: 030 256 10 22; мејл: ospetarradovanovic@gmail.com

ОШ “Станоје Миљковић” тел: 030  мејл: osstanoje@gmail.com

ОШ “Ђура Јакшић” тел: 030 473 114; мејл: osdjurajk@gmail.com

Музичка школа “Миодраг Васиљевић” тел: 030 459 068; мејл: muzickaskola@mts.rs

Школа за основно и средње образовање “Видовдан” тел: 030 422 490; сајт: http://vidovdanbor.net/ мејл: sosovidovdan@yahoo.com

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Машинско-електротехничка школа тел: 030 456 022; сајт: http://mesbor.edu.rs/ 

Економско-трговинска школа тел: 030 245 63 10; сајт: https://etsbor.edu.rs/ 

Техничка школа тел: 030 210 00 24; сајт: http://www.tsbor.edu.rs/ 

Гимназија “Бора Станковић” тел: 030 441 276; сајт: http://gimnazija-bor.edu.rs/ 

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Универзитет у Београду

Технички факултет

тел: 030 424 555, 030 424 556; сајт: http://www.tfbor.bg.ac.rs/

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст