– Извештај о извршењу буџета града Бора за период I – VI 2019. године

– Предлог плана за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

– Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Извештај о извршењу буџета I-XII 2018

– Одлука о буџету града Бора за 2019. годину

– Извештај о извршењу буџета I-IX 2018

– Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава града Бора на рачун извршење буџета града Бора

– Упутство о изменама и допунама Упутства за припрему Одлуке о буџету града Бор за 2019. годину са пројекцијама за 2020. i 2021. годину

– НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

– Упутство за припрему Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину са прилозима

– Извештај о извршењу I-VI 2018

– План постепеног увођења родно одговорног буџетирања за 2019

– Извештај о извршењу буџета I-XII 2017

– Одлука о буџету општине Бор за 2018. годину

– Правилник о повраћају неутрошених средстава са инструкцијом

– Упутство о изменама и допунама Упутства за припрему Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину са пројекцијама за 2019. i 2020. годину

– НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2018.ГОДИНУ

– Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину са прилозима

– ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА 2018. ГОДИНУ

– ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017.ГОДИНУ

– ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2016. ГОДИНУ

– УПУТСТВО И ОБРАСЦИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА – ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ БОР НА РАЧУН ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР

– Табеле за израду предлога финансијских планова за израду буџета за 2017.,2018. и 2019.годину

– Упутство за израду буџета за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину

– Упутство за израду предлога финансијских планова за 2017.,2018 и 2019.годину-директан корисник

– ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОГ УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО)

– Обрасци за припрему програмског буџета

– Табела 2 – Финансијски план 2016-2018. година

– УПУТСТВО ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА, ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА ДРУГОГ НИВОА ВЛАСТИ И ОСТАЛИМ КОРИСНИЦИМА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

– Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Бор за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину