– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec decembar 2019. godine


– Izveštaj o stanju životne sredine za 2018.godinu


– Izveštaj o ispitivanju uzorka zemljišta sa teritorije grada Bora I 674/19 od 11.10.2019. godine

-Ispravka – Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec oktobar 2019. godine


– Izveštaj o kvalitetu površinskih voda za 2019. godinu


– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec novembar 2019. godine


– Izveštaj o stanju životne sredine za 2018.godinu


– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec oktobar 2019. godine


– Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Bora za 2019. godinu


– Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Bora za 2019. godinu


– Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Bora za 2018. godinu

– Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Bora za 2018. godinu


– Izveštaj o ispitivanju uzorka zemljišta sa teritorije grada Bora I 674/19 od 11.10.2019. godine


– Obaveštenje o ispravnosti voda na javnim česmama i izvorištima


– Protokol o saradnji između grada Bora i Agencije za zaštitu životne sredine


REŠENJA I POTVRDE ZA 2019.GODINU

POTVRDA 1

POTVRDA 2

REŠENJE 1

REŠENJE 2

REŠENJE 3

REŠENJE 4

REŠENJE 5


– Izveštaj o analizi površinskih voda u Boru za 2019. godinu – I kvartal

-Izveštaj o analizi površinskih voda u Boru za 2019. godinu – II kvartal


– Rekonstrukcija i promena namene postojećeg objekta garaže sa magacinskim prostorom u pogon za pretapanje metala do 5t/dan


– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec septembar 2019. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec avgust 2019. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec jul 2019. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec jun 2019. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec maj 2019. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec april 2019. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec mart 2019. godine 

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec februar 2019. godine 

– Godišnji izveštaj o ispitivanju kvaliteta vazduha u Boru za 2018. godinu

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec januar 2019. godine 

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec decembar 2018. godine 

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec novembar 2018. godine 

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec oktobar 2018. godine


Pravilnik o dopuni pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka

Brojleri                   Svinje                Koke nosilje


– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec septembar 2018. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec avgust 2018. godine

– Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog registra izvora zagađivanja, kao i metogologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka.

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec jul 2018. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec jun 2018. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec maj 2018. godine

– Godišnji izveštaj o ispitivanju kvaliteta vazduha u Boru za 2017. godinu

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec april 2018. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec mart 2018. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec februar 2018. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec januar 2018. godine

Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec decembar 2017. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec novembar 2017.godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec oktobar 2017. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec septembar 2017. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec avgust 2017. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec jul 2017. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec maj 2017. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec april 2017. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec mart 2017. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec februar 2017. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec januar 2017. godine

– Godišnji izveštaj o ispitivanju kvaliteta vazduha u Boru za 2016. godinu

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec decembar 2016. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec novembar 2016. godine

Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec oktobar 2016. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec septembar 2016. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec avgust 2016. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec jul 2016. godine

– Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru za mesec jun 2016. godine

– IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U BORU za mesec mart/2016.godine

– IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U BORU za mesec februar/2016.godine

– IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U BORU za mesec januar/2016.godine

– IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U BORU za mesec decembar/2015 godine

– IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U BORU za mesec novembar/2015 godinu

– IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U BORU za mesec oktobar/2015.godine

– IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U BORU ZA 2014 GODINU

– IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U BORU za mesec septembar/2015.godin

– IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U BORU za mesec avgust/2015.godine

– IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U BORU za mesec jul/2015.godine