Na današnjoj sednici Opštinskog veća usvojeno je 14 predloga odluka. Usvojen je predlog zaključka Vlade Republike Srbije kojim se akcije u državnom vlasništvu nad AD “Centroistok” Bor bez naknade prenose na Opštinu Bor, čime ona postaje većinski vlasnik ovog preduzeća. Članovi veća usvojili su i predlog razrešenja vd direktora Turističke organizacije Mirjane Marić, a za novog predložili Maju Bakoč. Dužnosti je razrešen i javni pravobranilac Opštine Bor Bosa Janaćković, kojoj je istekao mandat, a za novog je predložena Milena Strojić. Članovi Veća usvojili su i predloge programa rada Turističke organizacije, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja u Boru, a svi ovi predlozi razmatraće se na sednici Skupštine opštine Bor, koja će biti održana 21. maja.