U sredu proba Sistema za uzbunjivanje – sirena u podne

Novi Sistem za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje biće testiran u sredu, 3.aprila. Nova sirena koja je postavljena na zgradi Gradske uprave oglasiće se tačno u podne. Sirena će se oglasiti jednoličnim tonom u dužini od 60 sekundi, koji označava prestanak opasnosti.

Počelo asfaltiranje ulica u gradu

Ovih dana je krenulo asfaltiranje ulica u gradu i selima, za čije namene je iz gradskog budžeta izdvojeno 200 miliona dinara. Trenutno se nastavlja asfaltiranje od ulice 3.oktobar, gde je prošle godine završeno, zatim ulice 9.brigade, Dr Milovanovića, Crnovrških brigada, i završava se spajanjem sa ulicom 3.oktobar, a kroz nekih mesec dana kreće i asfaltiranje po selima. (više…)