Đaci generacije 2018/19 na bilbordima u gradu

Na bilbordima u našem gradu postavljene su fotografije đaka generacije 2018/19. godine svih osnovnih i srednjih škola na području teritorije Bora. Bilbordi se nalaze na tri lokacije i to u centru grada, na šetalištu u ulici Moše Pijade i na led bilbordu na ulazu u grad. (više…)

29. sednica Gradskog veća

Na 29.sednici članovi Gradskog veća usvojili su 42 predloga Odluka i Rešenja koliko je bilo na dnevnom redu. Među najznačajnijim svakako je Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019.godinu, kojom je predviđeno njegovo uvećanje za 450 miliona dinara, uglavnom od prenetih i neutrošenih sredstava iz prethodne godine. (više…)

Završna konferencija projekta „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“

Završna konferenciji projekta GIS udruženja Srbije o bezbednosti dece u saobraćaju: „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“, koji je podržan od strane projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva, održaće se u utorak, 4.juna sa početkom u 13 časova u Hotelu Jezero na Borskom jezeru. (više…)

24. sednica Gradskog veća

Na današnjoj 24.sednici članovi Gradskog veća usvojili su 17 predloga odluka. U sklopu usklađivanja sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom grada, usvojen je set odluka među kojima su najznačajnije odluka o mogućnosti imenovanja lokalnog ombudsmana, kao i odluka o organizaciji Gradske uprave kojom se, između ostalog, predviđa mogućnost formiranja komunalne policije. (više…)