Na 29.sednici članovi Gradskog veća usvojili su 42 predloga Odluka i Rešenja koliko je bilo na dnevnom redu. Među najznačajnijim svakako je Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019.godinu, kojom je predviđeno njegovo uvećanje za 450 miliona dinara, uglavnom od prenetih i neutrošenih sredstava iz prethodne godine. Na osnovu ovog predloga lokalni budžet u 2019. godini iznosiće nešto više od tri milijarde i sto miliona dinara, najveće uvećanje je za kapitalne investicije i projekte, a u rebalans budžeta je, nakon održane javne rasprave, ušlo i pet predloga koje su dostavili građani.
Na sednici su usvojeni i predlozi odluka o povećanju cena usluga predškolske ustanove za decu „Bambi“ i komunalnih usluga, kojima je predviđeno povećanje cene grejanja, snabdevanja vodom i odvoženja smeća. JKP “Toplana” Bor podnelo je lokalnoj samoupravi zahtev za uvećanje cena toplotne energije za stambeni prostor u iznosu od 17 odsto, po kome predložena cena grejanja iznosi 96,72 dinara po metru kvadratnom bez PDV-a. JKP “Vodovod” tražilo je uvećanje cene pijaće vode i odvođenja otpadnih voda za građane od 20 odsto, na osnovu čega će uvećana cena iznositi 82,45 dinara po kubnom metru bez PDV-a. Zahtevane cene JKP “3. oktobar” za sve korisnike usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada biće uvećane za 17,5 odsto, osim za korisnike koji obavljaju proizvodnu delatnost, gde je povećanje 20 odsto zbog viših troškova pružanja usluga. Tako će cena sakupljanja, izvoženja i deponovanja smeća iznositi 141 dinar po članu za domaćinstva u Boru, Banjskom polju i u seoskim naseljima za domaćinstva do tri člana. Za domaćinstva u seoskim naseljima preko tri člana cena će biti 470 dinara po domaćinstvu, cena za korisnike vikendica u vikend naseljima Borsko jezero, Savača i Vedrina za celu sezonu iznosiće 987 dinara i za korisnike koji obavljaju proizvodnu delatnost cena će biti 7,56 dinara po metru kvadratnom poslovnog prostora koji koriste.
Kao razlog za povećanje cena komunalna preduzeća navode da cene nisu menjane od 2015. godine, a da je u međuvremenu došlo do značajnog povećanja cena energenata i repromaterijala. Lokalnoj samoupravi su upućeni zahtevi sa znatno većim povećanjem cena usluga, ali je odobreno povećanje od 17 do 20 odsto.
Predloženo povećanje cene usluga predškolske ustanove za decu „Bambi“ je na 21.998 dinara za celodnevni boravak deteta, od kojih roditelji plaćaju 20 odsto, odnosno 4.398 dinara. Predškolski celodnevni boravak koštaće roditelje mesečno 3.984, a poludnevni 1.875 dinara.
Članovi veća usvojili su i predloge odluka o komunalnom redu u gradu Boru, čuvanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca, obavljanju delatnosti zoohigijene, kao i predlog programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka. Između ostalih, usvojene su izmene programa poslovanja pojedinih javnih preduzeća i ustanova, izveštaji o radu javnih ustanova u Boru u prethodnoj godini, predlog izmene Lokalnog akcionog plana zapošljavanja kojim je predviđeno povećanje sredstava za 10 miliona dinara za mere stručna praksa i javni radovi, kao i predlog odluke o sufinansiranju investicionog održavanja i unapređenja energetskih svojstava zgrada na teritoriji grada.