Na 25. sednici članovi Gradskog veća usvojili su svih 19 predloga odluka koliko je bilo na dnevnom redu.
Među najznačajnijim svakako je predlog odluke o završnom računu budžeta grada Bora za 2018. godinu.
„Punjenje budžeta prošle godine bilo je 83 odsto, a izvršenje nešto više od 73 odsto što je zaista dobro u odnosu na planirana sredstva u iznosu od oko 2,5 milijarde dinara. Evidentno je da se budžet grada Bora iz godine u godinu uvećava, a kako se budžet bude uvećavao tako će se i grad razvijati. Mi smo izradili nekoliko strateških planova i na taj način ćemo sva sredstva koja uvećavaju budžet raspoređivati na unapređenje života naših sugrađana u selu i gradu” rekao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.
Članovi veća usvojili su i predlog Operativnog plana odbrane od poplava voda drugog reda na teritoriji grada Bora za 2019. godinu, kao i predlog programa za sprovođenje poljoprivredne politike za grad Bor u 2019. godini kojim su predviđene subvencije poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 25 miliona dinara, deset više u odnosu na 2018.godinu.
Na sednici su usvojeni i predlozi o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji Grada Bora, kao i predlog programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Članovi veća usvojili su i predloge rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih ustanova u Boru za 2019. godinu, a na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada Bora naći će se i predlog odluke o razrešenju i imenovanju direktora Turističke organizacije Bor, za koga je, nakon sprovedenog konkursa, predložen dosadašnji v.d. direktora Maja Bakoč.