Članovi Gradskog veća usvojili su na 21.sednici 16 predloga odluka. Među najznačajnijim svakako su predlozi odluka o javnim raspravama, zborovima građana, dodeli priznanja, osnivanju Saveta za međunacionalne odnose, Komisije za rodnu ravnopravnost, Korisničkog saveta javnih službi i Saveta za mlade, što predstavlja usklađivanje sa novim zakonom i Statutom grada.
Ovim odlukama predloženo je obavezno uključivanje građana u donošenje javnih propisa, u postupcima pripreme budžeta grada, donošenje statuta, planova razvoja, određivanje stopa izvornih prihoda i tokom pripremanja urbanističkih i prostornih planova. Posebnom odlukom predviđena je i procedura sazivanja zborova građana. Ove odluke su izuzetno značajne za uključivanje građana u donošenje odluka i transparentnost u radu.” istakao je gradonačelnik Aleksandar Milikić.
Između ostalih, usvojeni su i predlozi o razrešenju direktora JKP “3.Oktobar” Bor i v.d. direktora Javnog preduzeća za stambene usluge i JKP “Vodovod” Bor, zbog sprovedenih konkursa za izbor direktora. Članovi veća usvojili su i predlog o davanju saglasnosti na jemstvo koje JP za stambene usluge daje za odobravanje kredita borskoj Toplani za plaćanje energenata za prethodnu i ovu grejnu sezonu.

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast