SPISAK JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA I JAVNIH PREDUZEĆA
JP i JKPTelefonDirektorAdresae-mail
1.JKP „Vodovod“ Bor421-150
425-745
F-421-940
Goran PavićČočetova 16vodovod_bor@mts.rs
2.JKP „3. oktobar“ Bor432-224
f-445-042
Dalibor Orsovanović7. juli 60jkp3oktobar@mts.rs
3.JKP „Toplana“ Bor423-168
f-458-056
Milutin SimićĐ.A.Kuna 12toplanabortp@mts.rs
dirtopzp@gmail.com
4.JP „Bogovina“ Bor422-882Nataša Jovanović - VDČočetova 16jpbogovinabor@mts.rs
5.JP za stambene usluge „Bor“ Bor423-188
f-423-199
Slaviša FriškovićNikole Pašića 14jpbor@mts.rs
6.JP „Zoološki vrt“ Bor215-0029
215-0030
Darko DragijevićDoktora Milovanovića bbzoovrt030@gmail.com
7.Biznis inkubator
centar Bor
457-750
457-751
Radoica Trailović Nade Dimića bbdoobicbor@mts.rs
SPISAK SREDNJIH I OSNOVNIH ŠKOLA     
USTANOVATelefonDirektorAdresae-mail
1.Gimnazija ''Bora Stanković''f- 432-271
441-276
Miljana GolubovićZeleni bulevar 26gimnazijabor@mts.rs
2.Ekonomsko-trgovinska škola,2433-380
f- 2456-310
Svetlana RadosavljevićBeogradska 10etsbor@mts.rs
3.Mašinsko-elektotehnička školaf- 456-021
456-022
Milovan BožovićZeleni bulevar 24meskola@sbb.rs
4.Tehnička škola2432-270
f- 2100-024
Sanja ApostolovBeogradska 10tehnickaskolabor@mts.rs
5.OŠ ''Vuk Karadžić''f-424-588
425-782
Ivana PajkićMoše Pijade 6osvukkaradzicbor@gmail.com
6.OŠ ''Branko Radičević''f- 458-290
428-881
Radiša PetkovićMoše Pijade 31osbrankoradicevic@mts.rs
7.OŠ ''Sveti Sava''421-688
f-422-673
Mirjana LazićMoše Pijade 31ossvetisavabor@ptt.rs
8.OŠ ''Dušan Radović''f- 432-469
456-440
Nenad RistićKralja Petra I 12osdusanradovicbor@gmail.com
9.OŠ ''3.oktobar''f- 433-268
432-160
Snežana Savićević 3. oktobar 71osnovnaskola3oktobar@gmail.com
10.OŠ ''Stanoje Miljković'',f- 436-860
456-710
Aleksandar VlahovićMaršala Tita 199, Brestovacosstanoje@gmail.com
11.OŠ ''Petar Radovanović''f- 2561-022Snežica Ognjanović Zlotospetarradovanovic@gmail.com
12.OŠ ''Đura Jakšić''f- 473-114
473-171
Ivana ArsovskaKriveljosdjurajk@gmail.com
13.ŠOSO ''Vidovdan''f- 422-490Sonja SavićMoše Pijade 31sosovidovdan@yahoo.com
14.OMŠ ''Miodrag Vasiljević'' Borf- 459-068Aleksandar KokolanskiMoše Pijade 1muzickaskola@mts.rs

SPISAK SREDNJIH I OSNOVNIH ŠKOLA

 

USTANOVA

Telefon

Direktor

Adresa

e-mail

1. Gimnazija “Bora Stanković“ f- 432-271

441-276

Miljana Golubović Zeleni bulevar 26 gimnazijabor@mts.rs
2. Ekonomsko-trgovinska škola, 2433-380

f- 2456-310

Svetlana Radosavljević Beogradska 10 etsbor@mts.rs
3. Mašinsko-elektotehnička škola f- 456-021

456-022

Milovan Božović Zeleni bulevar 24 meskola@sbb.rs
4. Tehnička škola 2432-270

f- 2100-024

Sanja Apostolov Beogradska 10 tehnickaskolabor@mts.rs
5. OŠ “Vuk Karadžić“ f-424-588

425-782

Ivana Pajkić Moše Pijade 6 osvukkaradzicbor@gmail.com
6. OŠ “Branko Radičević“ f- 458-290

428-881

Radiša Petković Moše Pijade 31 osbrankoradicevic@mts.rs
7. OŠ “Sveti Sava“ 421-688

f-422-673

Mirjana Lazić Moše Pijade 31 ossvetisavabor@ptt.rs
8. OŠ “Dušan Radović“ f- 432-469

456-440

Nenad Ristić Kralja Petra I 12 osdusanradovicbor@gmail.com
9. OŠ “3.oktobar“ f- 433-268

432-160

Snežana Savićević 3. oktobar 71 osnovnaskola3oktobar@gmail.com
10. OŠ “Stanoje Miljković“, f- 436-860

456-710

Aleksandar Vlahović Maršala Tita 199, Brestovac osstanoje@gmail.com
11. OŠ “Petar Radovanović“ f- 2561-022 Snežica Ognjanović Zlot ospetarradovanovic@gmail.com
12. OŠ “Đura Jakšić“ f- 473-114

473-171

Ivana Arsovska Krivelj osdjurajk@gmail.com
13. ŠOSO “Vidovdan“ f- 422-490 Sonja Savić Moše Pijade 31 sosovidovdan@yahoo.com
14. OMŠ “Miodrag Vasiljević“ Bor f- 459-068 Aleksandar Kokolanski Moše Pijade 1 muzickaskola@mts.rs

 

SPISAK USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BOR

 

USTANOVA

Telefon

Direktor

Adresa

e-mail

1. Narodna biblioteka Bor c- 458-120

d- 423-592

f- 423-543

Vesna Tešović Moše Pijade  br.19 nbbor@mts.rs
2. Muzej rudarstva i metalurgije Bor c- 423-560

424-963

f- 422-145

Nebojša Dimitrijević, v.d. Moše Pijade br.19 muzej5@mts.rs
3. Ustanova “Centar za kulturu opštine Bor“ f- 424-546 Daniel Čorboloković Moše Pijade br.1 kontakt@centarzakulturubor.org.rs
4. Predškolska ustanova “Bambi“ Bor c- 425-160

d- 425-774

f- 458-676

Ljiljana Radičević Moše Pijade br.66 bambi.bor@mts.rs
5. Ustanova Sportski centar “Bor“ f- 434-730

432-725

434-731

Bojana Dlbokić Dubočanin Zeleni bulevar bb. uscbor@gmail.com

sportskicentarbor@gmail.com

6. Dom zdravlja Bor f-432-833

432-777

dr Vesna Radosavljević Nikole Kopernika br.2-4 dzbor@domzdravljabor.org.rs
7. Centar za socijalni rad – Bor 422-589

423-184

Mirjana Mitrović Vojske Jugoslavije br.11 bor.csr@minrzs.gov.rs
8. Apoteka Bor f- 444-135

444-135

  Nikole Kopernika br.2-4 aubbor@mts.rs
9. Turistička organizacija Bor c- 459-020

f- 459-021

Maja Bakoč Smajić Moše Pijade br.19 tobor030@mts.rs

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]