СПИСАК ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЈП и ЈКПТелефонДиректорАдресаe-mail
1.ЈКП „Водовод“ Бор421-150
425-745
Ф-421-940
Горан ПавићЧочетова 16vodovod_bor@mts.rs
2.JKП „3. октобар“ Бор432-224
ф-445-042
Далибор Орсовановић7. јули 60јkp3oktobar@mts.rs
3.ЈКП „Топлана“ Бор423-168
ф-458-056
Милутин СимићЂ.А.Куна 12toplanabortp@mts.rs
dirtopzp@gmail.com
4.ЈП „Боговина“ Бор422-882Наташа Јовановић - ВДЧочетова 16jpbogovinabor@mts.rs
5.JП за стамбене услуге „Бор“ Бор423-188
ф-423-199
Славиша ФришковићНиколе Пашића 14jpbor@mts.rs
6.JП „Зоолошки врт“ Бор215-0029
215-0030
Дарко ДрагијевићДоктора Миловановића ббzoovrt030@gmail.com
7.Бизнис инкубатор
центар Бор
457-750
457-751
Радоица Траиловић Наде Димића ббdoobicbor@mts.rs
СПИСАК СРЕДЊИХ И ОСНОВНИХ ШКОЛА     
УСТАНОВАТелефонДиректорАдресаe-mail
1.Гимназија ''Бора Станковић''ф- 432-271
441-276
Миљана ГолубовићЗелени булевар 26gimnazijabor@mts.rs
2.Економско-трговинска школа,2433-380
ф- 2456-310
Светлана РадосављевићБеоградска 10etsbor@mts.rs
3.Машинско-електотехничка школаф- 456-021
456-022
Милован БожовићЗелени булевар 24meskola@sbb.rs
4.Техничка школа2432-270
ф- 2100-024
Сања АпостоловБеоградска 10tehnickaskolabor@mts.rs
5.ОШ ''Вук Караџић''ф-424-588
425-782
Ивана ПајкићМоше Пијаде 6osvukkaradzicbor@gmail.com
6.ОШ ''Бранко Радичевић''ф- 458-290
428-881
Радиша ПетковићМоше Пијаде 31osbrankoradicevic@mts.rs
7.ОШ ''Свети Сава''421-688
ф-422-673
Мирјана ЛазићМоше Пијаде 31ossvetisavabor@ptt.rs
8.ОШ ''Душан Радовић''ф- 432-469
456-440
Ненад РистићКраља Петра I 12osdusanradovicbor@gmail.com
9.ОШ ''3.октобар''ф- 433-268
432-160
Снежана Савићевић 3. октобар 71osnovnaskola3oktobar@gmail.com
10.ОШ ''Станоје Миљковић'',ф- 436-860
456-710
Александар ВлаховићМаршала Тита 199, Брестовацosstanoje@gmail.com
11.ОШ ''Петар Радовановић''ф- 2561-022Снежица Огњановић Злотospetarradovanovic@gmail.com
12.ОШ ''Ђура Јакшић''ф- 473-114
473-171
Ивана АрсовскаКривељosdjurajk@gmail.com
13.ШОСО ''Видовдан''ф- 422-490Соња СавићМоше Пијаде 31sosovidovdan@yahoo.com
14.ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' Борф- 459-068Александар КоколанскиМоше Пијаде 1muzickaskola@mts.rs

СПИСАК СРЕДЊИХ И ОСНОВНИХ ШКОЛА

 

УСТАНОВА

Телефон

Директор

Адреса

e-mail

1. Гимназија “Бора Станковић“ ф- 432-271

441-276

Миљана Голубовић Зелени булевар 26 gimnazijabor@mts.rs
2. Економско-трговинска школа, 2433-380

ф- 2456-310

Светлана Радосављевић Београдска 10 etsbor@mts.rs
3. Машинско-електотехничка школа ф- 456-021

456-022

Милован Божовић Зелени булевар 24 meskola@sbb.rs
4. Техничка школа 2432-270

ф- 2100-024

Сања Апостолов Београдска 10 tehnickaskolabor@mts.rs
5. ОШ “Вук Караџић“ ф-424-588

425-782

Ивана Пајкић Моше Пијаде 6 osvukkaradzicbor@gmail.com
6. ОШ “Бранко Радичевић“ ф- 458-290

428-881

Радиша Петковић Моше Пијаде 31 osbrankoradicevic@mts.rs
7. ОШ “Свети Сава“ 421-688

ф-422-673

Мирјана Лазић Моше Пијаде 31 ossvetisavabor@ptt.rs
8. ОШ “Душан Радовић“ ф- 432-469

456-440

Ненад Ристић Краља Петра I 12 osdusanradovicbor@gmail.com
9. ОШ “3.октобар“ ф- 433-268

432-160

Снежана Савићевић 3. октобар 71 osnovnaskola3oktobar@gmail.com
10. ОШ “Станоје Миљковић“, ф- 436-860

456-710

Александар Влаховић Маршала Тита 199, Брестовац osstanoje@gmail.com
11. ОШ “Петар Радовановић“ ф- 2561-022 Снежица Огњановић Злот ospetarradovanovic@gmail.com
12. ОШ “Ђура Јакшић“ ф- 473-114

473-171

Ивана Арсовска Кривељ osdjurajk@gmail.com
13. ШОСО “Видовдан“ ф- 422-490 Соња Савић Моше Пијаде 31 sosovidovdan@yahoo.com
14. ОМШ “Миодраг Васиљевић“ Бор ф- 459-068 Александар Коколански Моше Пијаде 1 muzickaskola@mts.rs

 

СПИСАК УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БОР

 

УСТАНОВА

Телефон

Директор

Адреса

e-mail

1. Народна библиотека Бор ц- 458-120

д- 423-592

ф- 423-543

Весна Тешовић Моше Пијаде  бр.19 nbbor@mts.rs
2. Музеј рударства и металургије Бор ц- 423-560

424-963

ф- 422-145

Небојша Димитријевић, в.д. Моше Пијаде бр.19 muzej5@mts.rs
3. Установа “Центар за културу општине Бор“ ф- 424-546 Даниел Чорболоковић Моше Пијаде бр.1 kontakt@centarzakulturubor.org.rs
4. Предшколска установа “Бамби“ Бор ц- 425-160

д- 425-774

ф- 458-676

Љиљана Радичевић Моше Пијаде бр.66 bambi.bor@mts.rs
5. Установа Спортски центар “Бор“ ф- 434-730

432-725

434-731

Бојана Длбокић Дубочанин Зелени булевар бб. uscbor@gmail.com

sportskicentarbor@gmail.com

6. Дом здравља Бор ф-432-833

432-777

др Весна Радосављевић Николе Коперника бр.2-4 dzbor@domzdravljabor.org.rs
7. Центар за социјални рад – Бор 422-589

423-184

Мирјана Митровић Војске Југославије бр.11 bor.csr@minrzs.gov.rs
8. Апотека Бор ф- 444-135

444-135

  Николе Коперника бр.2-4 aubbor@mts.rs
9. Туристичка организација Бор ц- 459-020

ф- 459-021

Маја Бакоч Смајић Моше Пијаде бр.19 tobor030@mts.rs

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]